De knooppuntenkaart is een digitale ondersteuningstool die wordt ontwikkeld door PON, TNO en (ervarings)deskundigen voor de netwerkaanpak overgewicht en obesitas volwassenen.

Overgewicht is een complex probleem. Elk individu heeft zijn/haar eigen bio-psycho-sociale verhaal, wat leidt tot een variatie aan oorzakelijke, in stand houdende en bijdragende factoren. Denk hierbij o.a. aan gewichtsverhogende medicatie, leefstijl, mentale problematiek, maar ook schuldenproblematiek en eenzaamheid. Ook de zorg en de ondersteuning in elke wijk (betrokken (zorg)professionals, interventies en de organisatie hiervan) zijn uniek voor elke regio en zijn aan verandering onderhevig.

Met de knooppuntenkaart wordt een ondersteuningstool ontwikkeld die rekening houdt met deze complexiteit. Er wordt gewerkt vanuit een systeemvisie, wat leidt tot dieper inzicht in het geheel en van de dynamiek in het systeem. Hoe meer data van verschillende (succesvolle) klantreizen in het systeem verzameld wordt, hoe beter deze knooppuntenkaart zal ondersteunen in het maken van het individuele behandelplan.

Projectfase 1
In de eerste fase van het project heeft PON gegevens verzameld en input geleverd aan TNO. Te denken valt aan overzichten van bestaande (zorg)professionals, interventies en initiatieven. Daarnaast heeft PON de literatuur onderzocht op verbanden. TNO heeft deze gegevens verwerkt in een digitale kwalitatieve systeemanalyse.

Vervolgens is er een workshop georganiseerd om determinanten te vinden die niet in de literatuur te vinden zijn. Hierbij werd gebruik gemaakt van praktijkervaringen. Op deze manier maken we de knooppuntenkaart niet alleen voor, maar ook samen met de deelnemer. Binnen o.a. ons eigen netwerk, de proeftuinen Gezond Gewicht, Stichting Over Gewicht en het Centrum Gezond Gewicht is gezocht naar deelnemers voor de workshop.

Daarnaast heeft er ook een interactieve sessie met professionals uit het medisch en sociaal domein plaatsgevonden. Doel was de professionals kennis te laten maken met het model en de digitale ondersteuning te laten aansluiten op de wensen van het werkveld, zodat deze bruikbaar wordt voor het werkveld. Diverse professionals zoals de leefstijlcoach, diëtist, internist, huisarts, psycholoog, fysiotherapeut alsook belangrijke hulpverleners uit het welzijn zijn hiervoor uitgenodigd. 

Fase 1 is afgerond. Inmiddels is feedback gevraagd aan PON-partners en experts op het model.

Projectfase 2
In fase 2 zal het model worden doorontwikkeld in een bruikbaar dashboard met bijpassende train-de-trainer module. Hiervoor is de aanvullende subsidieaanvraag toegekend door het ministerie van VWS.

Infographic
Afgelopen projectperiode is door PON gewerkt aan een infographic over de knooppuntenkaart. Deze kunt u hier bekijken.

Wil je als PON-partner bij dit onderwerp betrokken worden en heb je dit nog niet aangegeven in de enquête vorig jaar? Dan kun je je alsnog aanmelden via projectadviseur Deirdre van Akkeren: d.vanakkeren@erasmusmc.nl.

 

Dit artikel is geschreven door Deirdre van Akkeren (projectadviseur bij Partnerschap Overgewicht Nederland).

Share This