Gemeente Rotterdam geeft als eerste koploper gemeente in samenwerking met het PON volop uitvoering aan de netwerkaanpak voor overgewicht en obesitas voor volwassenen. Sinds september 2020 zijn er vier proeftuinen in de wijken Kralingen-Crooswijk, Oude Noorden, Delfshaven en het Oude Westen en in Beverwaard. Inmiddels zijn al ruim 200 Rotterdammers binnen de netwerkaanpak ondersteund in de aanpak van hun overgewicht of obesitas door een persoon die de belangrijke taak van centrale zorgcoördinatie uitvoert.  

Centrale Zorg Coördinatie (CZC) is een rol met taken die vervuld wordt door een professional uit het (para)medische of sociale domein. Deze persoon is binnen de netwerkaanpak het eerste aanspreekpunt voor een cliënt en alle andere sociale- en paramedische professionals om de cliënt heen. Het gaat hierbij om het coördineren van het ondersteuningstraject in samenwerking met de cliënt om een optimale aanpak te realiseren, en niet om iemand die zelf de zorg verleent of zelf behandelt. In de proeftuinen Gezond Gewicht hebben verschillende professionals het afgelopen jaar deze taak op zich genomen. In twee wijken waren dit welzijnsprofessionals. In één wijk werd deze taak uitgevoerd door de huisartsondersteuner somatiek (POH-SOM) en in één wijk was dit een diëtist – leefstijlcoach.

In mei 2021 heeft Zorgimpuls (heet nu Samergo red.) middels een evaluatie met alle netwerkpartners een aanbevelingsrapport opgesteld om advies uit te brengen over de uitvoering van de CZC. Een goede verbinding tussen het sociaal en medisch domein wordt als essentieel beschouwd voor de gehele netwerkaanpak. ‘Een soort tandemfunctie tussen het medische en het sociale domein die op verschillende manieren ingericht worden’, aldus het rapport van Zorgimpuls. 

De gemeente Rotterdam heeft ervoor gekozen om de rol van de CZC door een (para)medische professional uit te laten voeren, in een tandemfunctie met een professional uit het sociaal domein. Dit houdt in dat deze professional het ondersteuningstraject van de cliënt coördineert, de brede uitvraag doet, onderzoekt welke mogelijke onderliggende oorzaken en/of bijdragende en in standhoudende factoren van het overgewicht aanwezig zijn en daarmee inzicht en kennis geeft van zijn of haar totale gezondheidstoestand. Vervolgens wordt met de cliënt besproken wat de eigen wensen zijn, waar deze het best geholpen kan worden en wordt toegeleid naar het medische en/of sociale domein. De professional uit het sociale domein kijkt dan samen met de cliënt verder welke ondersteuning passend en nodig is binnen het sociale domein.

Per 1 juli jl. heeft de gemeente Rotterdam in overleg met de netwerkpartners van de ‘Proeftuin Gezond Gewicht’ ervoor gekozen om de CZC in de vier proeftuinwijken te beleggen bij respectievelijk twee POH-SOM en twee leefstijlcoaches, waarbij zij directe verbinding hebben met een professional uit het sociale domein. De betreffende POH-SOM heeft al korte lijntjes met een huisarts en ook met een POH-maatschappelijk werk of welzijnscoach. De leefstijlcoach legt in de wijk zelf de verbinding met de huisartspraktijken en vervult de tandemfunctie ook met een welzijnscoach (vanuit het principe Welzijn op Recept of Krachtige Basiszorg).
Tot eind december 2021 worden praktijkervaringen opgedaan en tussentijds onderzoekt de gemeente Rotterdam de structurele financieringsmogelijkheden om de netwerkaanpak op langere termijn ook te kunnen borgen. 

 

 

Dit artikel is geschreven door Marcella Deters (projectadviseur van het Partnerschap Overgewicht Nederland).

Share This