In het proces om te komen tot een landelijk basismodel netwerkaanpak volwassenen met overgewicht en obesitas, wordt onder andere gebruik gemaakt van een learning community. Het doel hiervan is met en van elkaar te leren over diverse elementen op inhoud en op het proces van de netwerkaanpak.
De projectleiders van de koplopergemeenten en de projectadviseurs van PON zijn inmiddels een aantal keren (online) bij elkaar gekomen. 

De eerste learning community stond vooral in het teken van kennismaken met elkaar en het inventariseren van de verschillende belangen die spelen bij het ontwikkelen van een netwerkaanpak.  Binnen een netwerkaanpak is het goed om stil te staan bij het gezamenlijke belang, maar ook de eigen belangen moeten aan bod komen in een netwerksamenwerking. Bij aanvang is derhalve gekeken naar alle (lokale, provinciale, landelijke en professionele)  belangen die kunnen spelen in een netwerksamenwerking. 

In de laatste learning community werden praktijkvoorbeelden uit de koplopergemeenten gedeeld over de verschillende stappen die gezet zijn in het proces om tot een netwerk te komen, en hoe het cliënttraject in een van de proeftuinen loopt. In beide voorbeelden werd duidelijk dat een goed werkend netwerk cruciaal is. Men moet elkaar kennen, weten wat ieders expertise is en welke rol een ieder heeft in de netwerkaanpak om de juiste ondersteuning aan cliënten te kunnen bieden.

Dit zijn mooie voorbeelden van hoe de learning community werkt, waarbij we uiteraard ook onze eigen samenwerking evalueren en verbeteren. Zo halen we met elkaar zo veel mogelijk praktijkkennis op, verwerken we dit in en nemen dit mee naar het landelijk basismodel netwerkaanpak volwassenen met overgewicht en obesitas.

Dit artikel is geschreven door Sione Brugman (projectadviseur van het Partnerschap Overgewicht Nederland) in samenwerking met Marcella Deters (projectadviseur van het Partnerschap Overgewicht Nederland).

Share This