Successen moet je vieren! Het PON-projectteam is blij om met de PON-partners de bereikte mijlpalen van de netwerkaanpak te kunnen delen. Iedere uitgave van de digitale nieuwsbrief zal er een overzicht volgen met alle bereikte mijlpalen van het afgelopen kwartaal. 


Augustus 2021

  • Overleg Zorginstituut Nederland en het Partnerschap Overgewicht Nederland (aanwezig namens het PON: prof. dr. Liesbeth van Rossum en dr. Karen Freijer) inzake farmacotherapie in obesitaszorg. Doel van het overleg: inzicht verkrijgen in waar beide partijen momenteel staan en om de neuzen dezelfde kant op te krijgen.
  • Geoptimaliseerde versie aanpak overgewicht en obesitas. Klik hier voor de geoptimaliseerde versie.
  • Aanvullende subsudieaanvraag is toegekend; hiermee kan o.a. fase 2 van de knooppuntenkaart starten.
  • Het Partnerschap Overgewicht Nederland heeft Antje Diertens bereid gevonden om de functie van ‘raadgever/adviseur/vertegenwoordig’ op zich te nemen in de rol van PON ambassadeur. Een nadere introductie volgt.

Juli 2021

  • Richtlijn diagnostiek, ondersteuning en zorg voor kinderen met obesitas: inmiddels is de conceptrichtlijn gereed voor commentaar en is zodanig in juli 2021 verstuurd aan partijen ter becommentariëring.
  • Gesprek tussen de Algemene Rekenkamer en het Partnerschap Overgewicht Nederland (aanwezig namens het PON: prof. dr. Liesbeth van Rossum en dr. Karen Freijer). De Algemene Rekenkamer heeft het PON benaderd voor een gesprek, omdat zij zich aan het oriënteren zijn op een onderzoek naar obesitaspreventie. 

Dit artikel is geschreven door Sue Rouwkema (projectsecretaresse en communicatiemedewerker van het Partnerschap Overgewicht Nederland) in samenwerking met Karen Freijer (algemeen manager van het Partnerschap Overgewicht Nederland).

Share This