Overzicht genodigden commentaarfase conceptrichtlijn obesitas kinderen 

 • AGORA
 • Actiz
 • Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht (GGD Amsterdam)
 • Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN)
 • Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN)                                
 • Beroepsvereniging Leefstijl Coaches Nederland (BLCN)
 • Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW)
 • Beter Onderwijs Nederland
 • Care for Obesity (C4O)
 • GGD Hart voor Brabant
 • Harteraad
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Jongeren op gezond gewicht (JOGG)
 • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
 • Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG)
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Tandheelkunde (KNMT)
 • Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
 • Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
 • Landelijke Verenging Medische Psychologie (LVMP)                
 • Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA)
 • Nederlandse Associatie voor de Studie van Obesitas (NASO)
 • Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)
 • Nederlandse Diabetes Federatie (NDF)
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
 • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
 • Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
 • Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB)
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT)
 • Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA)
 • Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD)
 • Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA)
 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
 • Nederlandse Vereniging van Klinische Geriatrie (NVKG)
 • Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (NVMDL)
 • Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO)
 • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie (NVOG)
 • Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners (NVvPO)
 • Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC)
 • Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR)
 • Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVvC)
 • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA)
 • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Partnerschap Overgewicht Nederland (PON)
 • Pharos
 • RIVM/Centrum Gezond Gewicht
 • Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ)
 • Stichting over gewicht (SOG)
 • Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCt)
 • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)
 • Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG)
 • Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie (VKJP)
 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • Vereniging Vertrouwensartsen Kindermishandeling (VVaK)
 • Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM)
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Voedingscentrum                                                
 • Zorginstituut Nederland (ZiNL)
 • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

 

Share This