In november 2020 heeft het PON met vele mede-ondertekenaars (69 in totaal) een oproep gedaan aan de minister van VWS, alsmede de staatssecretaris, met een urgent verzoek tot leefstijlcampagne tijdens COVID-19 pandemie. Hierover heeft het PON ook namens alle ondertekenaars een persbericht uitgestuurd, dat tot veel positieve reacties heeft geleid. De betreffende brief bood een positieve impuls en aanmoediging om de kennis van de Nederlandse burgers te vergroten over het positieve effect van een gezonde leefstijl op het immuunsysteem. Dit lijkt van groot belang in de actuele strijd tegen COVID-19.

De bovengenoemde oproep heeft ertoe bijgedragen dat eind december 2020 Paul Blokhuis, staatssecretaris van VWS, besloot om een publiekscampagne te ontwikkelen om de Nederlander bewust te maken van het gunstige effect van een gezonde leefstijl op het immuunsysteem en de (mentale) gezondheid.

De aanloop naar de daadwerkelijke start was rond Kerstmis 2020 met een advertentie in de nationale kranten waarvoor de tekst in afstemming met o.a. het PON tot stand gekomen is. Tevens werd in deze advertentie verwezen naar de website www.leefstijlencorona.nl, die het PON samen met andere partijen in korte tijd heeft opgezet.

Vervolgens zijn er in maart en april 2021 een aantal radiospots te horen geweest op de publieke én commerciële stations, die in samenwerking met wederom het PON tot stand gekomen zijn.
In mei 2021 ging de leefstijlcampagne FIT OP JOUW MANIER van VWS live en hebben veel partijen vooraf input mogen geven, waaronder ook weer het PON.

FIT OP JOUW MANIER is een publiekscampagne waarmee het VWS volwassenen met een concreet handelingsperspectief wil inspireren en motiveren om met kleine stapjes hun gedrag t.a.v. leefstijl te veranderen. En laten zien dat het voor iedereen haalbaar is en nooit te laat om te beginnen.

Doelgroep leefstijlcampagne 
De campagne richt zich op volwassenen met overgewicht, tussen de 35 en 65 jaar. Met name personen met een lage of middelbare opleiding en/of mensen met een laag inkomen. Omdat het meeste gedrag automatisch plaatsvindt, is de campagne daar aanwezig waar deze groep voor zichzelf het verschil kan maken. Bijvoorbeeld in de bus: “Overweeg eens om een halte eerder uit te stappen” of ‘Neem eens de trap in plaats van de lift’. In radiospots komen in de ochtend of avond tips aan de orde die bij dat moment passen. Er wordt daarvoor ook gebruik gemaakt van de kennis van het voedingscentrum, RIVM, Centrum sport en bewegen en Tabula Rasa. Een concepttest, en effectmeting bij de doelgroep, is standaard onderdeel van de aanpak. 

Concept van de campagne
Om je fitter te voelen hoef je niet meteen heel je leven om te gooien. Kleine veranderingen in je dagelijks patroon (leefstijl) kunnen al binnen een paar weken een gunstig effect hebben op je weerstand. Met een betere weerstand voel je je meestal fitter en ben je beter beschermd tegen ziekmakers, zoals het coronavirus. Met deze campagne wordt uitgenodigd om te kijken welke tips bij jou passen, zodat je makkelijker gezonde keuzes kunt maken.
Er wordt laten zien dat je echt niet alle gezonde tips hoeft op te volgen. Integendeel. Sommige zijn wellicht niks voor jou. Geen probleem! Er zijn genoeg mogelijkheden en is er sowieso een manier die goed aansluit bij jouw leven: fit op jouw manier.

Op dit moment loopt de laatste ‘mediaflight’ van dit jaar. Onder andere bestaande uit de inzet van een radiospot (digitale radio), online social en display advertising en digitale abri’s in en rondom supermarkten. Ook vindt er extra PR-inzet plaats. In voor de doelgroep relevante tijdschriften komen verhalen van ervaringsdeskundigen; mensen die zelf hun leefstijl met kleine stapjes hebben veranderd en daarover vertellen en wordt dit najaar de communicatie verstevigd met personen met een migratie achtergrond. Zo gaat de campagne binnenkort de wijk in om met personen in gesprek te gaan over hun leefstijl.

De campagnewijzer geeft een overzicht van de strategie en middelen die worden ingezet en laat zien op welke manier een ieder kan aansluiten op de campagne. De volledige toolkit is hier te vinden.
Voor de toekomst biedt de campagne nog vele mogelijkheden om personen te laten zien hoe ze met kleine stapjes hun eigen leefstijl kunnen aanpassen. VWS heeft de ambitie om de campagne ook via zorgverleners, ziekenhuizen en bijvoorbeeld apotheken nog verder uit te rollen.

 

 

 

 

 

 

Dit artikel is geschreven door Karen Freijer (algemeen manager van het Partnerschap Overgewicht Nederland).

Share This