Nieuws

Interviews betrokkenen Proeftuin Gezond Gewicht Rotterdam

Interviews betrokkenen Proeftuin Gezond Gewicht Rotterdam

Het Obesitas Platform hield tijdens de kick-off van de Proeftuin Gezond Gewicht in Rotterdam diverse interviews met de betrokkenen. Zo spraken zij onder andere met Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Paul Blokhuis, Wethouder Gemeente Rotterdam Sven...

Lees meer
PON zoekt een projectadviseur

PON zoekt een projectadviseur

Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) is op korte termijn op zoek naar een projectadviseur voor het project Ketenaanpak Overgewicht en Obesitas Volwassenen. De vacature is voor 24 uur/pw. Het PON is ondergebracht bij het Erasmus MC in Rotterdam. Alle informatie...

Lees meer
Partnerschap Overgewicht Nederland in Nieuwsuur

Partnerschap Overgewicht Nederland in Nieuwsuur

De Ketenaanpak Overgewicht en Obesitas Nederland werkt aan een landelijk basismodel met als doel de toeleiding naar de juiste begeleiding voor volwassenen met overgewicht en obesitas gemakkelijker te maken. Wij werken hiervoor intensief samen met de Gemeente...

Lees meer
Staatssecretaris Paul Blokhuis bezoekt Proeftuin Rotterdam

Staatssecretaris Paul Blokhuis bezoekt Proeftuin Rotterdam

Op 7 september jl. bezocht Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het Sport Performence Centre de gemeente Rotterdam. Rotterdam is koplopergemeente in de aanpak voor volwassenen met overgewicht en obesitas. Hiervoor werken zij samen met...

Lees meer
Landelijke kick-off proeftuin Gezond Gewicht

Landelijke kick-off proeftuin Gezond Gewicht

Ruim de helft van de Nederlanders heeft overgewicht of obesitas. De afgelopen 27 jaar steeg het aantal personen met (ernstig) overgewicht en dit zet naar verwachting door, met allerlei persoonlijke, medische en financiële gevolgen van dien.  Het Partnerschap...

Lees meer
De relatie tussen Covid-19 en overgewicht

De relatie tussen Covid-19 en overgewicht

PON-voorzitster, internist en endocrinoloog professor Liesbeth van Rossum en arts-onderzoekster Eline van der Valk van het Erasmus MC spraken recentelijk over het verband tussen het Corona-virus en overgewicht, en de ontdekking van verschillen in het immuunsysteem bij...

Lees meer

Archief 2019

Inzicht in alle geregistreerde aanbieders van de GLI

Wil jij weten waar zich geregistreerde aanbieders van de gecombineerde leefstijlinterventie bevinden? Bekijk dan deze overzichtskaart van het RIVM met alle aanbieders in Nederland. Of er in jouw regio/gemeente een aanbieder beschikbaar is kun je ook zien via deze...

Lees meer

2e Nationaal Obesitas Symposium

Het 2e Nationaal Obesitas Symposium vindt plaats op vrijdag 6 maart 2020 in De Doelen in Rotterdam. Er wordt gewerkt aan een veelbelovend programma met de laatste inzichten op het gebied van voeding, beweging, psyche, bariatrie, maar ook nieuwe richtlijnen met...

Lees meer

Archief 2018

Archief 2017

Effectiviteit LEFF erkend door RIVM Centrum Gezond Leven

Opnieuw goed nieuws! LEFF is een stap omhoog gegaan in de Interventiedatabase van het RIVM Centrum Gezond Leven en de Gezond en Actief Leven database van Kenniscentrum Sport. LEFF wordt beoordeeld met ‘eerste aanwijzingen voor effectiviteit’. Dat betekent dat de...

Lees meer

Nieuwe website voor proeftuinenproject C4O

Vanaf 1 oktober 2017 publiceert Care for Obesity (C4O) alle producten afkomstig uit het 'proeftuinenproject' van C4O op de website: www.c4o-proeftuinen.nl. De meest recente versie van het basismodel is via deze website te verkrijgen, net als opgeleverde...

Lees meer

Nieuw: Scholingsaanbod

Sinds kort is het mogelijk trainingen aan te vragen over onderstaande onderwerpen. Klik op de link voor meer informatie. Voor het actuele aanbod kun je het beste kijken bij Scholingsaanbod. scholingsaanbod_kwaliteit_van_leven-final.pdf  ...

Lees meer

Archief 2016

Blauwdruk voor groepsbehandeling

De zorg voor mensen met obesitas vindt op dit moment onvoldoende en versnipperd plaats. Om deze zorg te verbeteren, inclusief de financiering hiervan, heeft het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) eind 2014 besloten met elkaar vast te stellen hoe goede zorg in de...

Lees meer

Artikel in De Psycholoog

Artikel_in_De_Psycholoog.pdf (November 2016).  Halberstad, J. & Seidell, J. (2016). Langetermijngewichtsbeheersing bij kinderen met (ernstige) obesitas. De Psycholoog 11, 36-46. 

Lees meer

Archief 2015

Jutka Halberstadt (2015). Long‐term weight management in children and adolescents with severe obesity: psychological aspects. Vrije Universiteit Amsterdam.   Totaalrapportage ‘LEFF 2013 t/m 2015 - Een beschrijving van de ontwikkeling, uitvoering en eerste...

Lees meer

Archief 2014

Nieuws en Activiteiten 2014 Business case - Zorg voor kinderen met obesitas. Fleur Schouten, Jutka Halberstadt en Jaap Seidell, mei 2014    Rapport Zorginstituut Nederland: 'Klinische opname voor kinderen met ernstige obesitas'. juni 2014   Piramide niveaus...

Lees meer

Archief 2013

“Je moet het zelf doen” Ernstig obese kinderen en hun ouders over hun ervaringen, behoeften en verwachtingen ten aanzien van zorg  Samenvatting positioneringsnota Care for Obesity    e-Obesitas kernset, een minimale set aan gegevens rond de zorg voor mensen met...

Lees meer

Archief 2012

Stageverslag over zorg voor ernstige kinderobesitas - perspectief zorgverleners, W.L. van Stipriaan, 2012 Zorgmodule Voeding, december 2012 Zorgmodule Voeding Stroomschema, Zorgprofielen en Competenties Interne Indicatoren Zorgstandaard Obesitas. Doelgroep...

Lees meer

Archief 2011

Persbericht convenant PON, NDF en Platform Vitale Vaten, 14 november 2011 Zorgstandaard Obesitas moet kwaliteit van zorg verbeteren. In: Voeding en Visie april 2011 Jaap Seidell en Jutka Halberstadt. Tegenwicht, Feiten en fabels over overgewicht. Uitgeverij Bert...

Lees meer

Archief 2010

NRC-Handelsblad voorpagina 'Obesitas ongeneeslijke ziekte', november 2010 NRC-Handelsblad pagina 4 'De huisarts vindt het lastig om te zeggen: u bent te dik en kind met obesitas? Het hele gezin in behandeling', 25 november 2010 Website Medisch Contact over uitkomen...

Lees meer

Archief 2009 en ouder

Trendskaart: een weergave van relevante trends van invloed op de Zorgstandaard Obesitas. Gemaakt door de Argumentenfabriek in opdracht van het PON, november 2009. Visiekaart: een weergave van de visie op basis waarvan het PON de Zorgstandaard Obesitas ontwikkelt....

Lees meer

PON

Het PON is een koepelorganisatie van medische en paramedische beroepsverenigingen, patiëntenorganisaties, wetenschappelijke en publieke gezondheidsorganisaties en zorgverzekeraars. Het PON werkt in gezamenlijkheid aan een optimale aanpak van overgewicht en obesitas voor volwassenen.

Contact

Postbus 5135

1410 AC Naarden (tijdelijk adres)

contactformulier

PON Nieuwsbrief