Nieuws

Vernieuwde KNMG-Gedragscode voor artsen

Vernieuwde KNMG-Gedragscode voor artsen

Op 27 mei jl. publiceerde de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) de nieuwe Gedragscode. De Gedragscode vervangt hiermee de KNMG-gedragsregels voor artsen (2013), die uit maar liefst 67 regels bestond. De Gedragscode voor...

Lees meer
Tweedaagse Learning Community

Tweedaagse Learning Community

Op maandag 27 juni en dinsdag 28 juni vond de Tweedaagse Learning Community plaats. Een bijeenkomst georganiseerd vanuit het Partnerschap Overgewicht Nederland waarbij intensief gesproken en gebrainstormd werd met projectleiders van proeftuingemeenten vanuit het hele...

Lees meer
Meestgestelde vragen en antwoorden over Saxenda

Meestgestelde vragen en antwoorden over Saxenda

Het Partnerschap Overgewicht Nederland heeft samen met Zorgverzekeraars Nederland, en in overleg met het Zorginstituut Nederland, een document opgesteld met de meest voorkomende vragen en antwoorden die gesteld worden over het middel liraglutide (Saxenda®). Het...

Lees meer
Wereld Obesitas Dag 2022

Wereld Obesitas Dag 2022

Heb je obesitas? Dat is dan eigen schuld, dikke bult... Elk pondje gaat door het mondje!Te veel mensen koesteren dit vooroordeel over mensen met ernstig overgewicht. Natuurlijk, de huidige maatschappij is doordrenkt van ongezond voedsel dat op elke straathoek...

Lees meer

Een gezonde leefstijl als coronamaatregel

Overgewicht is een groeiend probleem. De helft van de Nederlanders heeft overgewicht, 14% heeft obesitas. Bij het ontstaan, en in stand houden, van overgewicht en obesitas kunnen meerdere factoren1 een rol spelen. Leefstijl is niet de enige factor die voor (ernstig)...

Lees meer

PON

Het PON is een koepelorganisatie van medische en paramedische beroepsverenigingen, patiëntenorganisaties, wetenschappelijke en publieke gezondheidsorganisaties en zorgverzekeraars. Het PON werkt in gezamenlijkheid aan een optimale aanpak van overgewicht en obesitas voor volwassenen.

PON Nieuwsbrief

Share This