Nieuws

Nieuwe richtlijn overgewicht en obesitas bij kinderen

In Nederland heeft bijna 1 op de 6 kinderen tussen 4 en 18 jaar overgewicht (12%) of obesitas (4%). Dit kan grote fysieke en psychosociale gevolgen hebben zowel in de kindertijd als op volwassen leeftijd. Het vandaag verschenen kinderdeel van de nieuwe richtlijn...

Lees meer
Vernieuwde KNMG-Gedragscode voor artsen

Vernieuwde KNMG-Gedragscode voor artsen

Op 27 mei jl. publiceerde de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) de nieuwe Gedragscode. De Gedragscode vervangt hiermee de KNMG-gedragsregels voor artsen (2013), die uit maar liefst 67 regels bestond. De Gedragscode voor...

Lees meer
Tweedaagse Learning Community

Tweedaagse Learning Community

Op maandag 27 juni en dinsdag 28 juni vond de Tweedaagse Learning Community plaats. Een bijeenkomst georganiseerd vanuit het Partnerschap Overgewicht Nederland waarbij intensief gesproken en gebrainstormd werd met projectleiders van proeftuingemeenten vanuit het hele...

Lees meer
Meestgestelde vragen en antwoorden over Saxenda

Meestgestelde vragen en antwoorden over Saxenda

Het Partnerschap Overgewicht Nederland heeft samen met Zorgverzekeraars Nederland, en in overleg met het Zorginstituut Nederland, een document opgesteld met de meest voorkomende vragen en antwoorden die gesteld worden over het middel liraglutide (Saxenda®). Het...

Lees meer
Wereld Obesitas Dag 2022

Wereld Obesitas Dag 2022

Heb je obesitas? Dat is dan eigen schuld, dikke bult... Elk pondje gaat door het mondje!Te veel mensen koesteren dit vooroordeel over mensen met ernstig overgewicht. Natuurlijk, de huidige maatschappij is doordrenkt van ongezond voedsel dat op elke straathoek...

Lees meer

PON

Het PON is een koepelorganisatie van medische en paramedische beroepsverenigingen, patiëntenorganisaties, wetenschappelijke en publieke gezondheidsorganisaties en zorgverzekeraars. Het PON werkt in gezamenlijkheid aan een optimale aanpak van overgewicht en obesitas.

PON Nieuwsbrief

Share This