Beste professional,

 

Op 22 februari aanstaande organiseren Care for Obesity en Jongeren Op Gezond Gewicht de miniconferentie ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas in Eindhoven. Eerder stuurden we al een save-the-date. Dit is de officiële uitnodiging met het definitieve programma en de locatie. Aanmelden kan nog tot 14 februari aanstaande.

 

Alle professionals*, die hierin een rol kunnen hebben en vertegenwoordigers van relevante beroepsverenigingen en kenniscentra, zijn van harte welkom.

 

Programma 

Onder begeleiding van dagvoorzitter Jutka Halberstadt, wordt het volgende programma aangeboden:

 

Het landelijke model ketenaanpak voor kinderen met overgewicht (plenair)

Spreker: Marian Sijben, projectmanager proeftuinenproject, Care for Obesity

Op basis van ervaringen uit de praktijk in Amsterdam en Den Bosch en input van 6 andere proeftuinen is er een model ontwikkeld op inhoud, organisatie, bekostiging en implementatie van de ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas. Marian Sijben, rijkt met deze bijdrage een eerste kennismaking met het landelijk model aan.

Gesprekken aan tafel

Ga onder leiding van een expert in gesprek over een specifiek onderwerp. Er vinden twee rondes plaats dus het is mogelijk om bij twee verschillende tafels aan te sluiten. In de bijlage is meer informatie te vinden over de onderwerpen die tijdens de tafelgesprekken aan bod komen.

 

De veranderende rol van de professional – van adviserende naar coachende rol (plenair)  

Spreker: Edgar van Mil, kinderarts Jeroen Bosch ziekenhuis en medeauteur van ‘Overgewicht en obesitas bij kinderen; Verder kijken dan de kilo’s’

Edgar van Mil gaat in op de veranderende rol van professionals in de aanpak van overgewicht zowel uit het zorg- als ook uit het sociaal domein. Om het gezin een leidende rol te laten spelen in de aanpak van overgewicht hebben professionals andere vaardigheden en een andere begeleidingsstijl nodig.

 

In gesprek met experts… 

Het is mogelijk je aan te melden voor een één-op-één-gesprek over de verschillende genoemde onderwerpen. Mail vóór 14 februari je interesse hierin met concrete vermelding van je vraag, de gemeente waar je werkzaam bent, naam en functie naar: l.koetsier@vu.nl (maximaal 1 vraag per persoon). Indeling wordt gemaakt op volgorde van binnenkomst en naar beschikbare expertise. Let op: aanmelding dient vóór de miniconferentie plaats te vinden, zodat experts zich kunnen voorbereiden en zodat we dit goed kunnen plannen.

 

Aanmelden voor de miniconferentie kan hier. Doe dit vóór 14 februari aanstaande (indien je je al hebt aangemeld voor de miniconferentie, is aanmelden niet meer nodig). Uiterlijk een week voor de miniconferentie zullen wij een bevestigingsmail sturen naar iedereen die zich heeft ingeschreven.

 

We ontvangen je graag op 22 februari aanstaande. Deelname is gratis. Parkeerkosten zijn voor eigen rekening. De miniconferentie is qua inhoud grotendeels gelijk aan de conferenties die op 8 juni en 16 november 2017 plaatsvonden.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

* JGZ-verpleegkundigen, JGZ-artsen en andere JGZ-medewerkers, gezinscoaches, JOGG-regisseurs, beleidsmedewerkers jeugdzorg, kinderartsen, buurtsportcoaches, beleidsmedewerkers volksgezondheid, wijkprofessionals, huisartsen, leerkrachten, psychologen, fysiotherapeuten, diëtisten, et cetera.

Onderwerpen tafelgesprekken

Share This