Overgewicht en obesitas bij jongeren en volwassenen is een serieus probleem. Daarom is het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) blij dat er nu een Nationaal Preventieakkoord ligt, waar alle partijen gezamenlijk de schouders onder de complexe problematiek zetten en toe werken naar een gezondere samenleving. Het PON vindt de maatregelen die in het Preventieakkoord genoemd worden een eerste aanzet. Het PON hoopt dat het akkoord zal leiden tot blijvende aandacht voor de aanpak van overgewicht. Tevens ziet het PON dat andere (wettelijke) maatregelen nodig zullen zijn om de ambities te kunnen realiseren.

 

Op vrijdag 23 november heeft staatssecretaris Blokhuis het Nationaal Preventieakkoord gepresenteerd.

 Het PON heeft, samen met andere partijen verschillende punten ingebracht in het Preventieakkoord om overgewicht en obesitas aan te pakken. PON-voorzitter Prof. dr. Liesbeth van Rossum: “We hebben afgesproken dat kinderen en volwassenen met obesitas sneller naar de juiste hulpverleners worden doorverwezen en dat er uiterlijk in 2030 een passend aanbod is voor iedereen met overgewicht of obesitas. Daarin speelt een coördinerende zorgverlener een essentiële rol om de verbinding tussen het zorgdomein en gemeentelijk domein te leggen”.

 

Opleiding

Een belangrijk punt is ook dat er in de opleiding voor professionals in zorg en welzijn meer aandacht komt voor het herkennen van de onderliggende oorzaken van gewichtstoename, voor voeding, beweging en een gezonde leefstijl. Ook worden de ziekenhuizen gestimuleerd om meer aandacht te hebben voor deze onderwerpen en de opgedane kennis te verspreiden.

 

Aanpassing richtlijn

Het PON vindt het van groot belang dat de multidisciplinaire richtlijn en de zorgstandaard voor overgewicht en obesitas vanuit een integraal perspectief worden herzien voor kinderen en volwassenen. De herziene richtlijn kan op termijn een belangrijke bijdrage leveren aan een gezondere populatie, hogere kwaliteit van leven en daling van obesitas en hiermee samenhangende risicofactoren.

 

Ketenaanpak

In 2019 gaat de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) deel uitmaken van het basispakket van de zorgverzekering. In deze behandeling is er aandacht voor zowel een gezonde leefstijl (inclusief voeding, beweging, stress en slaap) als de gedragsverandering die hiervoor nodig is. De resultaten van deze landelijke aanpak worden nauwlettend gevolgd, zodat duidelijk wordt of de GLI (kosten)effectief is en of er nog aanvullend (GLI- of anderszins) aanbod noodzakelijk is voor specifieke doelgroepen. Om de implementatie van de GLI goed te laten verlopen zal er een ketenaanpak voor zowel kinderen als volwassenen met overgewicht of obesitas worden ontwikkeld. Hiervoor is inmiddels ervaring opgedaan voor de jeugd. Deze ketenaanpak zal doorontwikkeld worden voor zowel kinderen als volwassenen.

 

Meer maatregelen nodig
Het PON is van mening dat bovengenoemde punten van groot belang zijn om overgewicht aan te pakken, maar ziet ook dat er belangrijke punten op het gebied van primaire preventie blijven liggen. Zo worden er in het Preventieakkoord geen harde (wettelijke) maatregelen getroffen om de inname van ongezonde producten terug te dringen. Uit de schattingen van het RIVM komt naar voren dat er meer maatregelen nodig zijn om de ambities te realiseren.

 

In het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) werken beroepsverenigingen van zorgverleners, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars, vertegenwoordigd door 15 partners, samen aan het verbeteren van de zorg voor mensen met overgewicht en obesitas. Beoogd resultaat hiervan is de verbetering van de gezondheidstoestand en kwaliteit van leven.

 

+++

 

Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u bellen met Liesbeth van Rossum, voorzitter van het Partnerschap Overgewicht Nederland, 06 54 21 74 11

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Share This