Voor de herziening van de Richtlijn Obesitas heeft het PON een subsidie toegekend gekregen van het ministerie van VWS. Eind 2023 zal er een overkoepelende richtlijn overgewicht en obesitas klaar zijn, waarin zowel het kinderdeel als het volwassen deel geborgd zijn. De coalitie ketenaanpak kinderen met overgewicht en obesitas is verantwoordelijk voor het kinderdeel en het PON voor ketenaanpak volwassenen met daarbij de opdracht om beide delen ook te implementeren in deze herziene richtlijn.

 

Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten begeleidt zowel het kinder- als het volwassenen deel. Dit instituut is de expert op het gebied van ontwikkeling van richtlijnen. Het Kennisinstituut begeleidt dan ook vele wetenschappelijke verenigingen bij het opstellen van richtlijnen en maakt ze toegankelijk via de Richtlijnendatabase. Daarnaast ontwikkelt het Kennisinstituut methodieken om de kwaliteit van richtlijnen steeds verder te verbeteren.

 

Een inventarisatie van knelpunten binnen de stuurgroep (Partnerschap Overgewicht Nederland en de Landelijke coalitie voor de ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas) leverde een longlist van mogelijke onderwerpen met voorbeelden. Tijdens de invitational conference hebben we de mogelijkheid om van partijen de specifieke knelpunten uit de praktijk te vernemen.

 

 

De aanwezigen konden per thematafel op onderwerpen uit de bovengenoemde longlist, met elkaar bediscussiëren welke knelpunten voor die specifieke onderwerpen aangekaart zouden moeten worden in de nieuwe richtlijn.

Share This