Ruim de helft van de Nederlanders heeft overgewicht of obesitas. De afgelopen 27 jaar steeg het aantal personen met (ernstig) overgewicht en dit zet naar verwachting door, met allerlei persoonlijke, medische en financiële gevolgen van dien. 

Het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) en de Gemeente Rotterdam werken samen met verschillende partners aan de ontwikkeling van een landelijk basismodel voor de Ketenaanpak Overgewicht en Obesitas voor Volwassenen; een door het ministerie van VWS gesubsidieerde opdracht voortkomend uit het Nationaal Preventieakkoord 2018.

Het doel van bovengenoemde ketenaanpak is om volwassenen met overgewicht en obesitas doelmatig en effectief te begeleiden naar een op het individu afgestemd  ondersteuningsaanbod en/of zorg waarbij de cliënt centraal staat en waar breed gekeken wordt naar de oorzaak. Naast een ongezonde leefstijl kunnen er ook medische, lichamelijke en/of psychosociale oorzaken danwel bijdragende factoren aanwezig zijn. Denk bijvoorbeeld aan een onderliggende ziekte, bewegingsbeperking, het gebruik van gewicht verhogende medicatie, financiële problematiek of andere stress. Het is daarom belangrijk dat aan al deze factoren aandacht besteed wordt.
Een Centrale Zorg Coördinator (CZC) is de spin in het web van de ketenaanpak en begeleidt de cliënt door uitvraag/screening naar de juiste hulp/zorg op de juiste plek en op het juiste moment. Hiervoor wordt de meest recente richtlijn en zorgstandaard m.b.t. obesitas gevolgd (N.B. deze worden momenteel herzien door het PON– uitwisseling van praktijk in proeftuinen wordt gecombineerd met theorie en visa versa). Een belangrijk aspect in deze ketenaanpak is de verbinding tussen het sociale en het (para)medische domein. Alle hulp- en zorgverleners in beide domeinen weten elkaar te vinden op het juiste moment en op de juiste plek zodat er een goede samenwerking zal bestaan voor een optimale aanpak van overgewicht/obesitas bij de volwassen cliënt die hierin centraal staat.

De Gemeente Rotterdam is ‘koploper’ in de ontwikkeling van het basismodel ketenaanpak overgewicht en obesitas voor volwassenen. In Rotterdam wordt in de ‘proeftuin Gezond Gewicht in verschillende wijken aan deze ontwikkeling gewerkt in samenwerking met het PON. Een proeftuin is een experiment waarin wordt onderzocht hoe het nieuw te lanceren programma optimaal werkt, en welke rol diverse zorgprofessionals hierbij hebben. Dit Rotterdams model zal vervolgens met input van 3-6 andere gemeenten de basis vormen voor het landelijke basismodel dat eind 2021 gereed zal zijn. Dit model zal vervolgens worden uitgerold naar alle gemeenten in Nederland om Nederlanders met overgewicht en obesitas naar een gezond(er) gewicht te helpen. Hiermee wordt gehoor gegeven aan het Nationaal Preventieakkoord.

De officiële aftrap van bovenbeschreven project is op maandag 21 september 2020 om 16:00 uur.

Tijdens deze landelijke kick-off bijeenkomst wordt informatie gegeven over het project en de ontwikkelingen in de proeftuinen. De sprekers tijdens deze bijeenkomst zijn:

 • Paul Blokhuis
  staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
 • Sven de Langen
  wethouder Gemeente Rotterdam (portefeuille Volksgezondheid, Zorg, Ouderen en Sport) 
 • dr. Liesbeth van Rossum
  internist Erasmus MC en voorzitter PON
 • Monique Liet
  projectleider proeftuin Gezond Gewicht Gemeente Rotterdam
 • Karen Freijer
  manager PON

Kick-off te volgen via livestream

Bent u ook enthousiast over dit project en wilt u er meer van weten? Dan nodigen wij u graag uit om de livestream van deze landelijke kick-off te volgen op maandag 21 september 2020 vanaf 16:00 uur tot circa 17:30 uur.

Meer informatie over de livestream volgt later via deze website en/of via onze nieuwsbrief. Heet u zich nog niet ingeschreven voor onze nieuwsbrief? Dan kunt u zich inschrijven aan de onderzijde van deze website. Noteer alvast maandag 21 september 2020 om 16:00 uur in uw agenda.

Uitnodiging Kick Off

Share This