Op 7 september jl. bezocht Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het Sport Performence Centre de gemeente Rotterdam.

Rotterdam is koplopergemeente in de aanpak voor volwassenen met overgewicht en obesitas. Hiervoor werken zij samen met het Partnerschap Overgewicht Nederland. De werkwijze in Rotterdam in combinatie met de ervaringen en input uit andere gemeenten moet eind 2021 leiden tot het Landelijke Model Ketenaanpak Overgewicht en Obesitas Volwassenen.

Op 21 september aanstaande is de officiële kick-off bijeenkomst. Vanwege Corona vindt deze kick-off online plaats. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor opgeven. Voor meer informatie zie: Landelijke kick-off proeftuin Gezond Gewicht

 

Share This