Inzicht krijgen in het proces en de effecten van de Rotterdamse Ketenaanpak Overgewicht en Obesitas bij Volwassenen.

36 uur (full time) of 29 uur (parttime) per week

Functie-beschrijving

Overgewicht en obesitas zijn een groot maatschappelijk probleem in Nederland. In 2018 had 50,2% van de Nederlanders boven 20 jaar overgewicht en 15,0% van de Nederlanders had obesitas. Dit heeft invloed op het leven van de persoon zelf, alsook op de samenleving. In Rotterdam liggen deze getallen nog hoger dan het landelijk gemiddelde. Het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON), ondergebracht bij Erasmus MC, heeft vanuit het Nationaal Preventie Akkoord (NPA) een subsidieopdracht gekregen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om een landelijk basismodel te ontwikkelen voor een brede ketenaanpak van overgewicht en obesitas bij volwassenen. Het Rotterdamse basismodel wordt vervolgens als uitgangspunt voor de ontwikkeling van een landelijk model gebruikt.

Het is van groot maatschappelijk belang dat de effecten van een ketenaanpak overgewicht/obesitas breed (verbinding sociaal en medisch domein) onderzocht worden. Dit is nodig om te kunnen beoordelen of het een juiste aanpak is om in Nederland op een effectieve manier overgewicht/obesitas en alle bijbehorende psychosociale en gezondheidsproblemen te kunnen tegengaan. Brede aanpak betekent in dezen dat er een goede samenwerking nodig is tussen het sociale en medische domein, aangezien de oorzaken als ook bijdragende factoren van overgewicht/obesitas zowel op het sociale als medische vlak kunnen liggen. In de Rotterdamse aanpak werken de gemeente, de huisartsen, welzijn en de grote ziekenhuizen allemaal mee. De mate van gezondheidswinst van de Rotterdamse inwoners, hun kwaliteit van leven en kosteneffectiviteit zijn zaken die belangrijk zijn om te meten, zodat het landelijke beleid erop afgestemd kan worden.

De PhD/Oio zal zowel een procesevaluatie uitvoeren als onderzoek doen naar de effecten van deze ketenaanpak. Naast maten voor de procesevaluatie, zullen ook gezondheidseffecten onderzocht moeten worden, zoals anthropometrische, biomedische maten, effect op participatie en kwaliteit van leven en effect op familieleden. Deze data zal zodanig in kaart gebracht moeten worden, zodat kosteneffectiviteitanalyses gedaan kunnen worden door gezondheidseconomen. Dit onderzoek zal plaatsvinden bij de afdeling Interne Geneeskunde (Centrum Gezond Gewicht) van het Erasmus MC in nauwe samenwerking met de afdeling Maastschappelijke Gezondheidszorg binnen het Erasmus MC, de gemeente Rotterdam en het PON.

Werkomgeving

Een gezonde bevolking en uitmuntendheid in de gezondheidszorg door onderzoek en onderwijs. Dit is waar het Erasmus MC voor staat. Baanbrekend werk verrichten, grenzen verleggen en voorop lopen in onderzoek, onderwijs en gezondheidszorg. Wij zijn praktische mensen met een hoog niveau van expertise, die hard werken om de gezondheidszorg van vandaag en de volksgezondheid van morgen te verbeteren en te vernieuwen

Het Centrum Gezond Gewicht binnen de afdeling Interne Geneeskunde van het Erasmus MC, is 1 van de 3 ziekenhuizen in Rotterdam die onderdeel zijn van dit gespecialiseerde centrum. Kinderartsen, internisten en chirurgen uit deze ziekenhuizen zetten zich samen in, inclusief wetenschappelijk onderzoek, voor een optimale aanpak van overgewicht/obesitas. Het Centrum Gezond Gewicht streeft naar zorg op maat, aangepast op de individuele kenmerken van de persoon. De samenwerking en brede aanpak maakt het Centrum Gezond Gewicht uniek.

Kwalificaties en vaardigheden

Wij zijn op zoek naar een kandidaat met een relevante Master in bijvoorbeeld gezondheidswetenschappen of gezondheidsbevordering, of een daaraan gerelateerde opleiding zoals physician assistant of verpleegkundig specialist; deze persoon dient de bevoegdheid te hebben om bloed af te nemen.

Wij zijn op zoek naar een kandidaat die proactief en analytisch is, goed kan samenwerken met een open houding en tevens goede communicatieve vaardigheden bezit in de Nederlands als de Engelse taal, zowel in spraak als in wetenschappelijk schrijven.

Het kunnen overleggen van een verklaring van goed gedrag is een voorwaarde voor de aanstelling.

 

Selectieprocedure

Aangezien bovenbeschreven onderzoek een Rotterdamse aanpak betreft waarbij zowel het sociale als het medisch domein met elkaar verbonden zullen zijn, zal de selectieprocedure een gezamenlijke zijn van afgevaardigden van de gemeente Rotterdam en afgevaardigden van het Erasmus Medisch Centrum. 

 

 Arbeidsvoorwaarden

Je krijgt een tijdelijke parttime functie voor 4 jaar of een tijdelijke fulltime functie voor ruim 3 jaar. Het bruto maandsalaris is € 2495, – in het 1e jaar en stijgt naar € 3196, – in het 4e jaar (schaal OIO). De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Nederlandse Universitair Medische Centra (CAO UMC).

Solliciteren & contact

Sollicitaties kunnen gezonden worden naar dr. Karen Freijer: k.freijer@erasmusmc.nlVoor nadere informatie over deze functie, kan contact opgenomen worden met Prof. dr. Liesbeth van Rossum of dr. Karen Freijer, telefoonnummer: 06 – 54 21 74 11 of 06 – 50 15 51 82.  

Share This