Nieuwsarchief 2018

Partnerschap Overgewicht Nederland ondertekent Preventieakkoord

Overgewicht en obesitas bij jongeren en volwassenen is een serieus probleem. Daarom is het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) blij dat er nu een Nationaal Preventieakkoord ligt, waar alle partijen gezamenlijk de schouders onder de complexe problematiek zetten en toe werken naar een gezondere samenleving. Het PON vindt de maatregelen die in het Preventieakkoord genoemd worden een eerste aanzet. Het PON hoopt dat het akkoord zal leiden tot blijvende aandacht voor de aanpak van overgewicht. Tevens ziet het PON dat andere (wettelijke) maatregelen nodig zullen zijn om de ambities te kunnen realiseren.

Op vrijdag 23 november 2018 heeft staatssecretaris Blokhuis het Nationaal Preventieakkoord gepresenteerd.

Het PON heeft, samen met andere partijen, verschillende punten ingebracht in het Preventieakkoord om overgewicht en obesitas aan te pakken. PON-voorzitter Prof. dr. Liesbeth van Rossum: “We hebben afgesproken dat kinderen en volwassenen met obesitas sneller naar de juiste hulpverleners worden doorverwezen en dat er uiterlijk in 2030 een passend aanbod is voor iedereen met overgewicht of obesitas. Daarin speelt een coördinerende zorgverlener een essentiële rol om de verbinding tussen het zorgdomein en gemeentelijk domein te leggen”.

Opleiding

Een belangrijk punt is ook dat er in de opleiding voor professionals in zorg en welzijn meer aandacht komt voor het herkennen van de onderliggende oorzaken van gewichtstoename, voor voeding, beweging en een gezonde leefstijl. Ook worden de ziekenhuizen gestimuleerd om meer aandacht te hebben voor deze onderwerpen en de opgedane kennis te verspreiden.

Aanpassing richtlijn

Het PON vindt het van groot belang dat de multidisciplinaire richtlijn en de zorgstandaard voor overgewicht en obesitas vanuit een integraal perspectief worden herzien voor kinderen en volwassenen. De herziene richtlijn kan op termijn een belangrijke bijdrage leveren aan een gezondere populatie, hogere kwaliteit van leven en daling van obesitas en hiermee samenhangende risicofactoren.

Ketenaanpak

In 2019 gaat de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) deel uitmaken van het basispakket van de zorgverzekering. In deze behandeling is er aandacht voor zowel een gezonde leefstijl (inclusief voeding, beweging, stress en slaap) als de gedragsverandering die hiervoor nodig is. De resultaten van deze landelijke aanpak worden nauwlettend gevolgd, zodat duidelijk wordt of de GLI (kosten)effectief is en of er nog aanvullend (GLI- of anderszins) aanbod noodzakelijk is voor specifieke doelgroepen. Om de implementatie van de GLI goed te laten verlopen zal er een ketenaanpak voor zowel kinderen als volwassenen met overgewicht of obesitas worden ontwikkeld. Hiervoor is inmiddels ervaring opgedaan voor de jeugd. Deze ketenaanpak zal doorontwikkeld worden voor zowel kinderen als volwassenen.

Meer maatregelen nodig

Het PON is van mening dat bovengenoemde punten van groot belang zijn om overgewicht aan te pakken, maar ziet ook dat er belangrijke punten op het gebied van primaire preventie blijven liggen. Zo worden er in het Preventieakkoord geen harde (wettelijke) maatregelen getroffen om de inname van ongezonde producten terug te dringen. Uit de schattingen van het RIVM komt naar voren dat er meer maatregelen nodig zijn om de ambities te realiseren.

In het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) werken beroepsverenigingen van zorgverleners, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars, vertegenwoordigd door 15 partners, samen aan het verbeteren van de zorg voor mensen met overgewicht en obesitas. Beoogd resultaat hiervan is de verbetering van de gezondheidstoestand en kwaliteit van leven.

 

Samenwerkingsovereenkomst VU en stichting Gezonde Jeugd in kader van LEFF

Sinds vorig jaar is de stichting Gezonde Jeugd (SGJ) het aanspreekpunt voor alle vragen rondom LEFF. Met trots kunnen we melden dat nu ook de officiële samenwerkingsovereenkomst tussen de VU en de SGJ is getekend. Dit betekent dat de SGJ verantwoordelijk is voor het landelijk aanbieden van LEFF en alle daarmee samenhangende activiteiten. De VU is tot eind 2018 betrokken voor onder meer de evaluatie van LEFF en de kwaliteitsborging. Na 2018 zal de SGJ ook de licentie van LEFF krijgen en daarmee de nieuwe eigenaar van LEFF worden.

Acht gemeenten voorop in aanpak overgewicht bij kinderen

door Helena Smit | mrt 8, 2018 |

De ondersteuning en zorg voor kinderen met overgewicht en obesitas krijgt in Nederland een belangrijke impuls met de introductie van het eerste landelijke model hiervoor. Dit model voor de ketenaanpak wordt ontwikkeld door de Vrije Universiteit Amsterdam vanuit het programma Care for Obesity in samenwerking met acht proeftuingemeenten en met financiering van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In Nederland heeft 1 op de 7 kinderen te maken met overgewicht of obesitas.

Klik hier voor meer informatie.

 

 

Nationaal Obesitas Symposium 2018 – donderdag 8 maart 2018, Rotterdam

door Helena Smit | mrt 8, 2018 |

Klik hier voor meer informatie over het Nationaal Obesitas Symposium. Hét symposium voor de bij obesitas betrokken zorgprofessional en beleidsmaker.

PON

Het PON is een koepelorganisatie van medische en paramedische beroepsverenigingen, patiëntenorganisaties, wetenschappelijke en publieke gezondheidsorganisaties en zorgverzekeraars. Het PON werkt in gezamenlijkheid aan een optimale aanpak van overgewicht en obesitas en adviseert onder andere de overheid over het beleid op het gebied van overgewicht en obesitas in Nederland. 

PON Nieuwsbrief

Share This