Het is maart 2020. In Friesland ligt de Friese Preventie Aanpak op de plank. Gezondheidsverschillen en overgewicht staan al op de agenda van beleidsmakers en er is kennis gemaakt met de dames van het PON. De gemeente Smallingerland is al eens proeftuingemeente geweest bij de realisatie van de ketenaanpak voor kinderen, en ook dit keer is deze gemeente enthousiast om zich als proeftuingemeente aan te melden. Na diverse gesprekken gaf de wethouder  het groene licht en kan er in juni 2020 gestart worden.

En wat betekent dit dan? Er wordt een projectleider aangesteld, een projectteam opgericht en een projectplan geschreven. Dit clubje nuchtere Friezen gaat eerst onderzoeken wie bij de uitvoering betrokken zijn en wat er al gebeurt. Daaruit volgt het plan van aanpak waarin de neuzen dezelfde kant opgaan . Een paar weken later volgt er een interactieve bijeenkomst met de verschillende  partners waarbij er vragen beantwoord worden in een mindmap. Weer een paar weken later volgt er een bijeenkomst waarbij er een startfoto wordt gemaakt: wat doen we nu; wat missen we en wat is er nodig als het gaat over overgewicht en obesitas? De opbrengst hiervan zal leiden tot een werkagenda. Ook wordt er een werkgroep samengesteld van uitvoerende professionals. Dit is de plek waar het moet gebeuren. En daarna wordt de volgende stap gezet. Vanuit PON wordt in de tussentijd gewerkt aan ondersteuningsmaterialen, welke stappen horen bij een dergelijk project en hoe kunnen we zorgen dat de gemeentes met en van elkaar kunnen leren.

Bijna driekwart jaar  verder – waarin ook corona veel aandacht vroeg van de betrokken professionals – is er wellicht nog geen cliënt op een andere manier benaderd, maar de voorbereidende stappen en de verbinding binnen en tussen domeinen – die beide nodig zijn voor een effectieve netwerkaanpak –  gaan weloverwogen en zeer gedegen verder. En de verbindingen van ontwikkelingen op landelijk en provinciaal niveau dragen bij aan de lokale netwerkaanpak in Smallingerland en omgekeerd.

Om in termen van de reis te blijven: de boot wordt in gereedheid gebracht; het team kent elkaar; de rollen worden verdeeld; en de zeilen liggen klaar. Deze skûtsje gaat binnenkort met de wind in de zeilen van start, oftewel de proeftuin in gemeente Smallingerland gaat binnenkort van start!

Dit artikel is geschreven door Sione Brugman, projectadviseur van het Partnerschap Overgewicht Nederland, in samenwerking met Jelle Nutma en Anke de Vries van de Gemeente Smallingerland. 

Share This