In elke nieuwsbrief zullen wij aandacht besteden aan een van onze PON-partners. Onze PON-partners bestaan uit medische en paramedische beroepsverenigingen, patiëntenorganisaties, wetenschappelijke en publieke organisaties, en zorgverzekeraars. Gezamenlijk werken wij aan een optimale aanpak van overgewicht en obesitas.

In deze nieuwsbrief gaan we in gesprek met Moritz Warmbrunn; bestuurslid en vertegenwoordiger van de Nederlandse Stichting Over Gewicht.

Over de Nederlandse Stichting Over Gewicht (NSOG)
De NSOG is er voor iedereen die, zowel indirect als direct, met overgewicht en obesitas te maken heeft. De NSOG zet zich in voor mensen die streven naar een gezonder gewicht, maar ook voor mensen die hun lichaam geaccepteerd hebben. Ook informeert de NSOG, vanuit het perspectief van de patiënten, zorg- en onderwijsprofessionals en beleidsmakers.
Enerzijds kijken we naar belangenbehartiging van mensen die nu al overgewicht hebben, maar tegelijkertijd kijken we ook naar hoe we ervoor kunnen zorgen dat zo min mogelijk mensen (ernstig) overgewicht ontwikkelen en hoe we de gezondheid van mensen met (ernstig) overgewicht kunnen verbeteren.”

Naast belangenbehartiging en wetenschappelijk onderzoek, is een van de kerntaken van de NSOG informatievoorziening en lotgenotencontact. En ook daarin zit de NSOG allesbehalve stil. Hieronder enkele activiteiten die wij dit jaar van hen kunnen verwachten.

Digitaal platform (binnenkort online)
Samen met de NVOO1 is de NSOG bezig een nieuw digitaal platform voor en door mensen met overgewicht en obesitas op te zetten: een veilige en betrouwbare plek waar ervaringen gedeeld kunnen worden, vragen gesteld gesteld kunnen worden en waar betrouwbare informatie gevonden kan worden.

We willen betrouwbare informatie ter beschikking stellen. Het Internet biedt veel informatie, maar het is vaak moeilijk te onderscheiden wat wel of juist niet te vertrouwen is. Het digitale platform biedt de mogelijkheid om enerzijds informatie te kunnen geven over o.a. bepaalde behandelingen en nieuwe initiatieven, en tegelijkertijd biedt het een ieder de mogelijkheid om in contact te komen met lotgenoten.”

Aanmelden voor het digitale platform kan via www.nvoo.nl1. Naar verwachting zal het platform rond mei 2022 live gaan.

Het Grote Obesitas Debat
Na het succesvolle Grote Obesitas Debat van vorig jaar, wordt er alweer hard gewerkt aan het debat voor dit jaar. Naar verwachting zal deze op 28 september 2022 plaatsvinden.
Het NSOG houdt hierbij wederom goed voor ogen dat meerdere partijen vertegenwoordigd zullen zijn, net als tijdens het Grote Obesitas Debat van 2021. Vorig jaar waren er sprekers vanuit de zorg (artsen), beleidsmakers (politici), branchevertegenwoordiging (supermarkten), zorgverzekeraars, en vanuit de patiëntenvereniging (ervaringsdeskundigen).
Het Grote Obesitas Debat van vorig jaar is
hier terug te kijken.

Obesicast
Naast het realiseren van een digitaal platform, en het Grote Obesitas Debat, werkt het NSOG ook hard aan een eigen podcastreeks: de Obesicast. In deze podcasts komen verscheidene experts en ervaringsdeskundigen aan het woord, waarbij in elke podcast een ander onderwerp uitgelicht zal worden. Een van de onderwerpen die aan bod komt is het stigma dat op overgewicht en obesitas rust. Ook wordt er, in de podcast ‘Hamster in je brein’ aandacht besteed aan duurzaam gewichtsverlies en hoe het precies in je brein werkt als we te dik worden.
De Obesicasts zijn
hier te beluisteren via Spotify.

Fiets Grand Prix
Om aandacht te vragen voor overgewicht en obesitas, en om op een leuke manier kennis te maken met fietsen, organiseert de NSOG i.s.m. de NVOO dit jaar de Fiets Grand Prix. Op welk circuit dit plaats zal vinden, wordt binnenkort bekend gemaakt via de website van het NSOG.

Meer lezen over de Nederlandse Stichting Over Gewicht? Ga naar: https://overgewichtnederland.org/

  

1 De NSOG heeft een vereniging opgericht voor, en die wordt geleid door, mensen met overgewicht en obesitas: de Nederlandse Vereniging voor Overgewicht en Obesitas (NVOO). Dit is de eerste officieel erkende vereniging die zich inzet voor de vertegenwoordiging en belangenbehartiging van mensen met overgewicht en obesitas. De NVOO werkt hierin nauw samen met de NSOG en het PON.

Share This