Van 4 t/m 7 mei 2022 vindt het internationale obesitas congres Zoom Forward 22 plaats. Dit congres is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de European Association of the Study of Obesity (EASO) en de International Federation for the Surgery of Obesity and metabolic disorders – European chapter (IFSO).

Na steden als Wenen, Dublin, Lyon en Praag zal het congres ditmaal op eigen bodem plaatsvinden, en wel in Maastricht. Vier dagen lang zal het congres in het teken staan van onderzoek naar obesitas en het wereldwijd onder de aandacht brengen van de obesitasproblematiek en complexiteit van obesitas.

Het rijkgevulde wetenschappelijke programma bestaat gedurende deze dagen uit lezingen door vooraanstaande internationale onderzoekers, patiëntenvertegenwoordigers en opinieleiders. Er zullen workshops gegeven worden, onderzoekers wordt de mogelijkheid geboden om hun onderzoeksresultaten te presenteren en ook het bezoeken van de Metabolic Research Unit van het Maastricht UMC+ behoort tot de mogelijkheden.  

Enkele onderwerpen die uitgebreid tijdens de multidisciplinaire en abstract sessions besproken zullen worden zijn:

  • Mentaal welzijn en stigma
  • Geïntegreerde zorg en bariatrisch onderzoek
  • Gedrag en leefstijl
  • De behandeling van kinderen met obesitas
  • Rol van de voedselomgeving i.r.t. obesitas preventie  

Het volledige programma van Zoom Forward 22 is hier te bekijken.

Ook het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) zal ruimschoots vertegenwoordigd zijn tijdens Zoom Forward 22.

Donderdag 5 mei 16.15 – 17.45 uur Prof. dr. Liesbeth van Rossum T4 Abstract Session 
Pharmacotherapy for obesity (voorzitter)
Vrijdag 6 mei 18.00 – 19.00 uur


Drs. Paige Crompvoets

Drs. Boëlle Brouwer

EASO Posters Networking Reception
Person-centred care for people with obesity.                       

The role of physical and social environmental parameters in predicting weight loss in response to a combined lifestyle intervention.


Het PON werkt gedurende het congres nauw samen met het
Obesitas Platform. Het Obesitas Platform zal van 4 t/m 7 mei meerdere experts op locatie vragen om bepaalde relevante sessies toe te lichten. De opnames van deze gesprekken zullen na afloop van het congres gedeeld worden via www.obpl.nl en www.partnerschapovergewicht.nl.

Meer weten? Houd onze nieuwsbrief goed in de gaten, want het PON zal uiteraard uitgebreid verslag doen van het congres!

 

Share This