Gezondheidsverschillen
Uit onderzoek blijkt dat mensen met een lage sociaaleconomische status (SES) 1gemiddeld 5 à 6 jaar minder lang leven, en gemiddeld 12 à 15 jaar in minder goed ervaren gezondheid leven, dan mensen met een hoge sociaaleconomische status. Meerdere oorzaken kunnen ten grondslag liggen aan het ontstaan van dit (grote) gezondheidsverschil, zoals armoede en schulden, stress, opleidingsniveau (en daarmee arbeidsmarktpositie), gezondheidsvaardigheden en laaggeletterdheid. Pharos zet zich in op het terugdringen van gezondheidsverschillen. Dit doen zij onder andere door het verspreiden van (inter)nationale kennis, door onderzoek uit te voeren en door (scholings)programma’s te ontwikkelen gericht op (zorg)professionals en beleidsmedewerkers.

Stimuleringsprogramma’s
Zo heeft Pharos het programma GezondIn ontwikkelt, een ondersteuningsprogramma voor gemeenten. Centraal hierbij staat hoe er in de gemeente samengewerkt kan worden met de verschillende domeinen om de gezondheidsverschillen te verkleinen.

In het streven om gezondheidsverschillen terug te dringen draagt Pharos eveneens bij aan het actieprogramma Kansrijke Start, dit programma is gericht op het prille begin en daarmee de toekomst: de kinderen.
Het programma Kansrijke Start richt zich op de eerste 1000 dagen van een kind, die heel bepalend zijn voor de gezondheid van het kind. Een baby die de eerste 1000 dagen van diens leven blootstaat aan bijvoorbeeld slechte voeding of veel stress (omgeving) begint met een achterstand, hetgeen kan leiden tot meerdere lichamelijke en geestelijke problemen op latere leeftijd, zoals bijvoorbeeld overgewicht of depressie. Middels Kansrijke start ondersteunt Pharos zowel het medisch als sociaal domein in het bereiken en ondersteunen van kinderen en hun ouders, om ervoor te zorgen dat kinderen een goede (gezonde) start krijgen.

Zorg toegankelijk voor een ieder
Pharos haalt kennis op bij de mensen om wie het gaat en deelt deze kennis met (zorg)professionals en beleidsmakers. Met als doel om deze (zorg)professionals en beleidsmakers te ondersteunen en te informeren over zaken als: hoe signaleer je problemen, hoe maak je de problemen bespreekbaar en hoe ontwikkel je informatie die voor een ieder toegankelijk is?
Pharos benadrukt in dezen het belang dat er aangesloten wordt op de leefwereld van de persoon. Als iemand bijvoorbeeld grote zorgen heeft over schulden, dan is gezondheid wellicht niet zijn/haar eerste prioriteit. Als iemand zich schaamt voor hoe hij/zij leeft, dan maakt hij/zij dit wellicht niet bespreekbaar bij een professional. Met als gevolg dat de problemen steeds groter worden.
“Voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden is informatie niet altijd toegankelijk. Zorg ervoor dat je in de manier waarop je een interventie ontwikkelt ook deze groep meeneemt en dat je onderzoekt of het bij deze groep ook het gewenste effect heeft, anders zie je dat het beleid enkel ten goede komt van de groep mensen die het al beter had en vergroot dit de gezondheidsverschillen.” – Catelijne Mittendorff (programmamanager Pharos)

Hoe bereik ik deze groep?
Het is van belang om toegankelijk te communiceren, in voor een ieder begrijpelijke taal. Als je onderzoek doet, houd deze groep dan ook goed voor ogen. Bevraag of hetgeen je ontwikkelt, de dienst die je verleent, ook voor hen begrijpelijk en haalbaar is en hen bereikt.”

Pharos biedt ook scholing aan (zorg)professionals in de terugvraagmethode. Hierbij worden (zorg)professionals ondersteunt in, en geïnformeerd over, hoe je als (zorg)professional op een respectvolle manier achterhaalt of de patiënt/cliënt begrepen heeft wat je hen vertelt.

Toetreding als PON-partner
(Ernstig) overgewicht is een groot probleem, met name bij mensen met een lage SES en een migratieachtergrond.
Een vraagstuk waar Pharos zich o.a. op wil richten: “Hoe zorg je ervoor dat het bestaan van bijvoorbeeld een GLI ook deze groep bereikt en dat het aanbod ook goed aansluit op de leefwereld van deze groep?”

Pharos kijkt uit naar een mooie samenwerking met het PON en de PON-partners2, waarbij in gezamenlijkheid een goede aanpak van overgewicht en obesitas gerealiseerd wordt.
Het streven van het PON, de PON-partners en Pharos is een gezonder Nederland met een aanpak die elke groep vertegenwoordigt.

Meer weten over Pharos? Ga naar www.pharos.nl.

 

Het PON heet Pharos van harte welkom als nieuwe PON-partner!

 

 

1 Sociaaleconomische status – tegenwoordig sociaaleconomische positie (SEP) – wordt bepaald o.b.v. opleiding, inkomen en positie op de arbeidsmarkt.
2 Het PON is een koepelorganisatie van 18 medische en paramedische beroepsverenigingen, patiëntenorganisaties, wetenschappelijke en publieke gezondheidsorganisaties en zorgverzekeraars. 
Share This