In navolging van de gemeenten Rotterdam, Valkenswaard, Smallingerland, ‘s-Hertogenbosch en Assen is het PON verheugd te mogen melden ook de gemeente Veenendaal welkom te mogen heten als (nieuwe) koplopergemeente!

Het PON werkt samen met de koplopergemeenten aan de ontwikkeling van een landelijk basismodel netwerkaanpak overgewicht en obesitas volwassenen waarin praktijkervaring met wetenschap wordt gecombineerd. Tezamen met de koplopergemeenten worden praktijkervaringen en knelpunten opgehaald en vertaald naar beleid.
Het landelijk basismodel wordt zodanig opgesteld dat het regionaal ingevuld kan worden en aansluit op de lokale behoeften en mogelijkheden.

Jantina Vree (beleidsmedewerker Gezondheidsbeleid bij de Gemeente Veenendaal) en Hans Ooms (centrummanager eerstelijnssamenwerking Veenendaal) over het landelijk basismodel:

“Het is van belang om terug te kunnen vallen op een basis. Dit is onderzocht, het werkt, en dit kun je ter hand nemen om resultaten te boeken.
Er wordt voor gezorgd dat de persoon met overgewicht en obesitas op de juiste plek komt. Het maakt niet uit waar die persoon woont, wat diens inkomensniveau of problematiek is, hij/zij zal altijd de juiste zorg krijgen.

We (gemeente Veenendaal) hopen met het PON, en alle koplopergemeenten, een mooi landelijk model voor de netwerkaanpak voor volwassenen met overgewicht en obesitas neer te zetten. We zijn trots dat wij hieraan deel mogen nemen en aan bij mogen dragen.”

Overgewicht en obesitas in de gemeente Veenendaal
De gezondheid van de inwoners bevorderen staat hoog op de agenda van de gemeente Veenendaal. Ook t.a.v. overgewicht en obesitas worden er goede stappen gezet en lopen er meerdere projecten:

  • Eind 2021 is het Preventieakkoord Veenendaal vastgesteld, waarin centraal staat: een gezonde leefstijl voor jongeren stimuleren, overgewicht tegengaan en een gezonde omgeving creëren.

  • Begin dit jaar is er bij een huisartsenpraktijk in de gemeente gestart met de pilot Welzijn op recept.
    Welzijn op recept is tot stand gekomen na de constatering dat veel patiënten bij de huisarts aankloppen met klachten van psychosociale aard. Dit leidde tot de dringende oproep van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving om die sociaal maatschappelijke problemen als dusdanig te herkennen, te diagnosticeren en te behandelen.
    Het doel van Welzijn op recept is de verbinding tussen het medische en sociaal domein te verbeteren. Met behulp van een aantal gestructureerde stappen kan de huisarts de patiënt verwijzen naar een welzijnsorganisatie. Deze aanpak zorgt ervoor dat de patiënt vroegtijdig al naar de juiste zorg en ondersteuning toegeleid wordt en er voorkomen wordt dat de (sociaal maatschappelijke) problemen groter worden.
  • Conform gezondheidsbeleid Gezond Veenendaal zet de gemeente zich actief in op de ondersteuning van mensen met laaggeletterdheid. De vrijwilligers die de taalgroepen leiden, zijn getraind om het thema gezondheid mee te nemen in hun taalaanbod. Het gaat hierbij om gezondheidsvaardigheden zoals bijvoorbeeld: ‘Wanneer ga je naar een huisarts?’ en ‘Hoe werkt een apotheek?’. Ook zijn eerstelijnszorgverleners getraind in het herkennen van laaggeletterdheid.
  • Er is gestart met een pilot met betrekking tot POH-leefstijl in de huisartsenpraktijk. De POH-leefstijl zorgt voor een goede verbinding tussen het medische en sociale domein en houdt zich bezig met preventie, begeleiden en voorlichten over leefstijl.

Er wordt door de gemeente hard gewerkt aan het verbinden van het medisch en sociaal domein – en de bestaande verbindingen te versterken – binnen de eerstelijnszorg, met als doel een optimale multidisciplinaire samenwerking, afgestemd op de inwoners van Veenendaal.

“De verschuiving van een losse interventie naar een volledige aanpak op het gebied van meerdere thema’s die met gezondheid te maken hebben, waarbij alle factoren die bijdragen aan een bepaalde problematiek meegenomen worden in de aanpak van die problematiek, is een gegeven waar de gemeente Veenendaal zich voor inzet.” – Jantina Vree en Hans Ooms.

 

Het PON heet de gemeente Veenendaal van harte welkom en kijkt uit naar een mooie samenwerking!

Wethouder Martijn Beek

Ondertekening convenant door:

Dhr. M. Beek – wethouder Gemeente Veenendaal

ESV Hugo Rijken

Ondertekening convenant door:

Dhr. H. Rijken – voorzitter bestuur Eerstelijns Samenwerking Veenendaal

Share This