De laatste maanden van 2021 wordt er met een vijftal ‘andere’ gemeenten op informele wijze samengewerkt op het gebied van de netwerkaanpak overgewicht en obesitas volwassenen.
De voornaamste reden hiervoor is dat het deze gemeenten op korte termijn niet lukt om in deze drukke tijden, door o.a. de Covid-19 pandemie, als een van de koplopergemeenten aan te sluiten bij de ontwikkeling van het landelijke basismodel netwerkaanpak overgewicht en obesitas volwassenen. 

De koplopergemeenten zijn Rotterdam, Smallingerland en Valkenswaard. Met deze drie gemeenten wordt een convenantovereenkomst getekend waarin samenwerkingsafspraken met het PON zijn vastgelegd en waarin zowel het PON als de gemeenten hun verantwoordelijkheden hebben beschreven. Deze gemeenten zullen ook als de koplopergemeenten benoemd worden in het landelijk basismodel.

Met de andere gemeenten is recentelijk overeengekomen dat we op informele wijze van elkaars kennis gebruik gaan maken. Zij zullen in het landelijk basismodel genoemd worden als ‘andere gemeenten die hebben bijgedragen aan het tot stand komen van’.

Deze ‘andere gemeenten’ zijn: Amersfoort, Breda, Den Bosch en de provincies (meerdere gemeenten) Drenthe en in Limburg de deelnemende gemeenten van Healthy Life.

Dit artikel is geschreven door Marcella Deters (projectadviseur bij Partnerschap Overgewicht Nederland).

Share This