Artsen en verpleegkundigen komen in contact met mensen uit alle lagen van de bevolking en kunnen een belangrijke rol spelen bij de preventie van overgewicht. Toch is er in hun opleiding weinig aandacht voor overgewicht en leefstijl. Partnerschap Overgewicht Nederland (PON),  Alliantie Voeding in de Zorg en Hogeschool Utrecht (HU) geven een impuls aan verankering van dit thema in de curricula, in opdracht van het ministerie van VWS.

Het project ‘Overgewicht en leefstijl in zorgopledingen’ maakt deel uit het Nationaal Preventieakkoord. Doel is ervoor te zorgen dat de curricula van de opleidingen voor basisartsen en verpleegkundigen structureel aandacht besteden aan voeding, beweging en ontspanning, achterliggende problematiek bij obesitas en samenwerking in de keten.

Bij het ontstaan van obesitas spelen vaak allerlei factoren mee, van genetische aanleg, cultuur en sociale omgeving, tot stress, slaapproblemen, medicatie en de vaardigheden om gezond te leven. Een brede blik op leefstijl en andere factoren die ene rol spelen bij obesitas is hierbij cruciaal. Zorgprofessionals signaleren problemen hierdoor sneller, krijgen een beter begrip van de complexiteit van obesitas en leren zonder oordeel met patiënten in gesprek te gaan.

Bij een diverse groep van zorgprofessionals, stakeholders en docenten zijn de wensen en behoeften omtrent de invulling van het curriculum opgehaald. Daarbij werd aangegeven dat het van belang is dat er aandacht komt voor leefstijl en achterliggende factoren bij obesitas, zoals o.a. psychopathologie en medicatie, maar ook sociaal-economische aspecten. Ook het gesprek aangaan over overgewicht en samenwerken met andere professionals zijn thema’s die terug zouden moeten komen in de opleidingen. Daarvoor is behoefte aan aanvullende scholingsmateriaal. Momenteel vindt er een inventarisatie plaats van beschikbaar scholingsmateriaal wat aansluit bij deze wensen en behoeften en wordt nieuw scholingsmateriaal ontwikkeld en beschikbaar gemaakt. Met name voor de verpleegkunde-opleidingen wordt een digitale escaperoom ontwikkeld om de urgentie van het onderwerp onder de aandacht te brengen bij docenten.

In dit project ondersteunen we tevens opleiders die overgewicht en leefstijl willen integreren in het onderwijs. Momenteel lopen er vier onderwijspilots bij opleidingen voor geneeskunde en verpleegkunde. In nauwe samenwerking met deze opleidingen zorgen we ervoor dat studenten kennis, vaardigheden en tools aangereikt krijgen waarmee ze optimaal kunnen inzetten op de preventie en behandeling van overgewicht.

Meer informatie over dit project is ook te vinden op: https://www.alliantievoeding.nl/nl/projecten/aandacht-voor-overgewicht-in-zorgopleidingen.

Dit artikel hoort bij het PON-project: Aandacht voor overgewicht in zorgopleidingen

Share This