De gemeente Rotterdam is de eerste koplopergemeente die gestart is met een netwerkaanpak voor volwassenen met overgewicht en obesitas. De aanpak van overgewicht en obesitas is in Rotterdam een verlengstuk van ‘Gezond010: het akkoord’. Onder leiding van wethouder Sven de Lange (Volksgezondheid, zorg, ouderen en sport) is met dit akkoord in samenwerking met 80 partners in de stad, een stap gezet naar een gezondere leefstijl voor elke Rotterdammer. Bijna de helft van de Rotterdammers is te zwaar en gezondheid is niet voor iedereen vanzelfsprekend. In samenwerking met het PON is de aanpak uitgerold tot een wijkgerichte netwerkaanpak overgewicht en obesitas, een individuele aanpak voor Rotterdammers, dus passend bij hun situatie en vermogen.

In oktober 2019 startte Rotterdam met een proeftuin Gezond Gewicht in de wijken Oude Noorden en Kralingen-Crooswijk. De centrale zorgcoördinatie werd toen belegd bij twee welzijnspartijen, dus vanuit het sociale domein. Sinds september 2020 is de proeftuin Gezond Gewicht uitgebreid naar vier wijken, namelijk Delfshaven inclusief het Oude Westen en Beverwaard. De centrale zorgcoördinatie wordt hier uitgevoerd door respectievelijk een diëtist-leefstijlcoach en een POH Somatiek, twee zorgprofessionals uit het (para)medisch domein.

In samenwerking met het PON voert de gemeente Rotterdam de netwerkaanpak uit en experimenteren we hoe en op welke manier de netwerkaanpak verder kan worden doorontwikkeld.  Een netwerksamenwerking van allerlei lokale partijen is hierbij cruciaal. Ook onderzoeken we allerlei vraagstukken zoals de rol van de CZC. We halen gezamenlijk knelpunten op, ontwikkelen instrumenten zoals vragenlijsten en halen praktijkervaringen op die we vertalen naar beleid. Het evalueren, monitoren en ophalen van data gebeurt op verschillende wijzen met o.a. studenten van de Hogeschool van Rotterdam, Bachelor- en Masterstudenten van de Gezondheidswetenschappen van de Erasmus Universiteit en twee PhD-kandidaten. Op landelijk- en lokaal niveau werkt het PON en de gemeente Rotterdam samen aan een  duurzame netwerkaanpak van overgewicht waarbij het sociale en het paramedisch domein verbonden wordt.

Inmiddels hebben we in Rotterdam het Rotterdams model beschreven. Dit is een vertaalslag van het landelijk model ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas naar een netwerkaanpak voor volwassenen. Het Rotterdams Model beschrijft de uitgangspunten, samenwerking en de processtappen van de netwerkaanpak in Rotterdam. Dit model vormt het uitgangspunt voor de ontwikkeling van het landelijk basismodel netwerkaanpak overgewicht en obesitas volwassenen waarbij input mee wordt genomen van alle koplopergemeenten.

Dit artikel hoort bij het PON-project: Netwerkaanpak Overgewicht en Obesitas bij Volwassenen

Share This