Partnerschap Overgewicht Nederland

Het PON is een koepelorganisatie van medische en paramedische beroepsverenigingen, patiëntenorganisaties, wetenschappelijke en publieke gezondheidsorganisaties en zorgverzekeraars. Het PON werkt in gezamenlijkheid aan een optimale aanpak van overgewicht en obesitas voor volwassenen en adviseert onder andere de overheid over het beleid op het gebied van overgewicht en obesitas in Nederland.

 

De Zorgstandaard Obesitas vormt het inhoudelijke uitgangspunt voor deze activiteiten. Deze zorgstandaard vormt een noodzakelijke stap voor het mogelijk maken van vraaggestuurde, toegankelijke, passende en bekostigde ondersteuning en zorg voor kinderen en volwassenen met álle niveaus van overgewicht en obesitas; één van de belangrijkste volksgezondheidsproblemen van onze tijd.

 

Het verbeteren van de zorg aan mensen met overgewicht en obesitas doet het PON samen met Care 4 Obesity. C4O werkt sinds 2013 aan het vergroten van de kennis over de ondersteuning en zorg voor kinderen met (een hoog risico op) obesitas.

 

PON Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van het PON, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief via onderstaand formulier:

Projecten

Ketenaanpak Overgewicht en Obesitas Volwassenen

Het PON heeft subsidie gekregen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met de opdracht om een landelijk basismodel ketenaanpak, inclusief implementatieplan voor volwassenen met overgewicht en obesitas te ontwikkelen. Hierbij wordt het sociale domein verbonden met het zorgdomein. Het landelijk model wordt opgesteld als basis die regionaal toepasbaar is. Met dit project wordt invulling gegeven aan een gemaakte afspraak in het Nationaal Preventie Akkoord (NPA) dat in november 2018 is getekend door 70 partijen.

Richtlijn Obesitas

Voor de herziening van de Richtlijn Obesitas heeft het PON een subsidie toegekend gekregen van het ministerie van VWS. Eind 2023 zal er een overkoepelende richtlijn overgewicht en obesitas klaar zijn, waarin zowel het kinderdeel als het volwassen deel geborgd zijn. De coalitie ketenaanpak kinderen met overgewicht en obesitas is verantwoordelijk voor het kinderdeel en het PON voor ketenaanpak volwassenen met daarbij de opdracht om beide delen ook te implementeren in deze herziene richtlijn.

Aandacht voor Overgewicht in Zorgopleidingen

Het Preventie Akkoord Nederland meldt de doelstelling voor deze door VWS gesubsidieerde opdracht: “… zal er uiterlijk in 2030 in al het onderwijs voor (zorg- en welzijns-) professionals extra aandacht zijn voor gezonde voeding, sport- en beweging, een gezonde leefstijl en een brede blik op de achterliggende problematiek bij obesitas.”

Nieuws

Landelijke kick-off proeftuin Gezond Gewicht

Landelijke kick-off proeftuin Gezond Gewicht

Ruim de helft van de Nederlanders heeft overgewicht of obesitas. De afgelopen 27 jaar steeg het aantal personen met (ernstig) overgewicht en dit zet naar verwachting door, met allerlei persoonlijke, medische en financiële gevolgen van dien.  Het Partnerschap...

Lees meer
De relatie tussen Covid-19 en overgewicht

De relatie tussen Covid-19 en overgewicht

PON-voorzitster, internist en endocrinoloog professor Liesbeth van Rossum en arts-onderzoekster Eline van der Valk van het Erasmus MC spraken recentelijk over het verband tussen het Corona-virus en overgewicht, en de ontdekking van verschillen in het immuunsysteem bij...

Lees meer

PON

Het PON is een koepelorganisatie van medische en paramedische beroepsverenigingen, patiëntenorganisaties, wetenschappelijke en publieke gezondheidsorganisaties en zorgverzekeraars. Het PON werkt in gezamenlijkheid aan een optimale aanpak van overgewicht en obesitas voor volwassenen.

Contact

Postbus 5135

1410 AC Naarden (tijdelijk adres)

contactformulier

PON Nieuwsbrief