PON partners

De volgende 20 medische en paramedische beroepsverenigingen, patiëntenorganisaties, wetenschappelijke en publieke gezondheidsorganisaties en zorgverzekeraars zijn aangesloten bij het PON:

Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland

vertegenwoordigd door S. (Sione) Brugman

Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland

vertegenwoordigd door A. (Anne-Marike) van Arkel

Dutch Society for Metabolic and Bariatric Surgery - Partner PON

Dutch Society for Metabolic and Bariatric Surgery

vertegenwoordigd door E. (Evert-Jan) Boerma

Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland (voorheen GGD Nederland)

vertegenwoordigd door A. (Astrid) van Ouwerkerk en J. (Jelke) Gall, GGD regio Utrecht

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie

vertegenwoordig door R. (Roy) Jansen

The Netherlands Association for the Study of Obesity (NASO)

vertegenwoordigd door E. (Eva) Corpeleijn

Nederlands Instituut van Psychologen

vertegenwoordigd door M. (Mark) Hermens

Nederlandse Internisten Vereniging

vertegenwoordigd door dr. F.J.M. (Françoise) Klessens

Nederlandse Stichting Over Gewicht

vertegenwoordigd door P. (Paula) Wolvers

Patiëntenfederatie Nederland

vertegenwoordigd door J. (Jan) Benedictus

Nederlandse Vereniging van Diëtisten

vertegenwoordigd door E. (Ellen) Govers

Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde

vertegenwoordig door Dr. E.G.A.H. (Edgar) van Mill 

Pharos

vertegenwoordigd door C. (Catelijne) Mittendorff

logo UWV

Stichting Lezen en Schrijven

vertegenwoordigd door L. (Linda) Hageman

logo UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

vertegenwoordigd door M. (Marloes) Inklaar

Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck

vertegenwoordigd door M. (Marianne) de Jong

logo UWV

Vereniging voor Sportgeneeskunde

vertegenwoordigd door H. (Harry) van der Zaag

Zorgverzekeraars Nederland

vertegenwoordigd door M. (Marije) de Leur

PON

Het PON is een koepelorganisatie van medische en paramedische beroepsverenigingen, patiëntenorganisaties, wetenschappelijke en publieke gezondheidsorganisaties en zorgverzekeraars. Het PON werkt in gezamenlijkheid aan een optimale aanpak van overgewicht en obesitas en adviseert onder andere de overheid over het beleid op het gebied van overgewicht en obesitas in Nederland. 

PON Nieuwsbrief

Share This