PON partners

De volgende 15 medische en paramedische beroepsverenigingen, patiëntenorganisaties, wetenschappelijke en publieke gezondheidsorganisaties en zorgverzekeraars zijn aangesloten bij het PON:

Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland

vertegenwoordigd door A.M. (Anne-Marie) Janssens

Dutch Society for Metabolic and Bariatric Surgery - Partner PON

Dutch Society for Metabolic and Bariatric Surgery

vertegenwoordigd door E. (Eric) Hazebroek

Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland (voorheen GGD Nederland)

vertegenwoordigd door M. (Marja) van Rooijen, GGD regio Utrecht

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie

vertegenwoordig door R. (Roy) Jansen

The Netherlands Association for the Study of Obesity (NASO)

vertegenwoordigd door E. (Eva) Corpeleijn

Nederlands Instituut van Psychologen

vertegenwoordig door D. (Danny) Tak

Nederlandse Internisten Vereniging

vertegenwoordigd door dr. F.J.M. (Françoise) Klessens

Nederlandse Stichting Over Gewicht

vertegenwoordigd door I. (Inez) van den Anker

Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie

vertegenwoordig door dr. M.M. (Maarten) Hoogbergen

Patiëntenfederatie Nederland

vertegenwoordigd door J. (Jan) Benedictus

Nederlandse Vereniging van Diëtisten

vertegenwoordigd door W. (Wineke) Remijnse en E. (Ellen) Govers

Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde

vertegenwoordig door Dr. E.G.A.H. (Edgar) van Mill 

Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck

vertegenwoordigd door D. (Debby) de Ridder

Zorgverzekeraars Nederland

vertegenwoordigd door P. (Peter) de Braal

In onderstaand document zijn alle PON partners genoemd:

Partners Partnerschap Overgewicht Nederland

PON

Het PON is een koepelorganisatie van medische en paramedische beroepsverenigingen, patiëntenorganisaties, wetenschappelijke en publieke gezondheidsorganisaties en zorgverzekeraars. Het PON werkt in gezamenlijkheid aan een optimale aanpak van overgewicht en obesitas voor volwassenen.

Contact

Postbus 5135

1410 AC Naarden (tijdelijk adres)

contactformulier

PON Nieuwsbrief