PON partners

De volgende 17 medische en paramedische beroepsverenigingen, patiëntenorganisaties, wetenschappelijke en publieke gezondheidsorganisaties en zorgverzekeraars zijn aangesloten bij het PON:

Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland

vertegenwoordigd door A.M. (Anne-Marie) Janssens

Dutch Society for Metabolic and Bariatric Surgery - Partner PON

Dutch Society for Metabolic and Bariatric Surgery

vertegenwoordigd door E. (Eric) Hazebroek

Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland (voorheen GGD Nederland)

vertegenwoordigd door M. (Marja) van Rooijen, GGD regio Utrecht

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie

vertegenwoordig door R. (Roy) Jansen

The Netherlands Association for the Study of Obesity (NASO)

vertegenwoordigd door E. (Eva) Corpeleijn

Nederlands Instituut van Psychologen

vertegenwoordigd door M. (Mark) Hermens

Nederlandse Internisten Vereniging

vertegenwoordigd door dr. F.J.M. (Françoise) Klessens

Nederlandse Stichting Over Gewicht

vertegenwoordigd door M.V. Warmbrunn

Patiëntenfederatie Nederland

vertegenwoordigd door J. (Jan) Benedictus

Nederlandse Vereniging van Diëtisten

vertegenwoordigd door W. (Wineke) Remijnse en E. (Ellen) Govers

Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde

vertegenwoordig door Dr. E.G.A.H. (Edgar) van Mill 

logo UWV

Stichting Lezen en Schrijven

vertegenwoordigd door M. (Marieke) Wiebing

logo UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

vertegenwoordigd door L. (Linda) Battes

Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck

vertegenwoordigd door D. (Debby) de Ridder

logo UWV

Vereniging voor Sportgeneeskunde

vertegenwoordigd door H. (Harry) van der Zaag

Zorgverzekeraars Nederland

vertegenwoordigd door P. (Peter) de Braal

PON

Het PON is een koepelorganisatie van medische en paramedische beroepsverenigingen, patiëntenorganisaties, wetenschappelijke en publieke gezondheidsorganisaties en zorgverzekeraars. Het PON werkt in gezamenlijkheid aan een optimale aanpak van overgewicht en obesitas voor volwassenen.

PON Nieuwsbrief

Share This