Media – podcast

Maarten Ploeg – programmadirecteur van 2diabeat – en dr. Karen Freijer – algemeen manager van het PON – bespreken in de bovenstaande podcast de complexe relatie tussen overgewicht, obesitas en diabetes, en hoe de netwerkaanpak van het PON en de wijkgerichte aanpak van 2diabeat elkaar kunnen versterken. 

Dr. Karen Freijer (PON) in gesprek met huisarts Francoise Langens Karen over de rol van het PON bij de aanpak van overgewicht en obesitas in Nederland.
Een belangrijke taak is de realisatie van een nieuwe multidiciplinaire richtlijn/zorgstandaard.

 

 

PON

Het PON is een koepelorganisatie van medische en paramedische beroepsverenigingen, patiëntenorganisaties, wetenschappelijke en publieke gezondheidsorganisaties en zorgverzekeraars. Het PON werkt in gezamenlijkheid aan een optimale aanpak van overgewicht en obesitas en adviseert onder andere de overheid over het beleid op het gebied van overgewicht en obesitas in Nederland. 

PON Nieuwsbrief

Share This