Media – podcast

Dr. Karen Freijer (PON) in gesprek met huisarts Francoise Langens Karen over de rol van het PON bij de aanpak van overgewicht en obesitas in Nederland.
Een belangrijke taak is de realisatie van een nieuwe multidiciplinaire richtlijn/zorgstandaard.

 

 

 

PON

Het PON is een koepelorganisatie van medische en paramedische beroepsverenigingen, patiëntenorganisaties, wetenschappelijke en publieke gezondheidsorganisaties en zorgverzekeraars. Het PON werkt in gezamenlijkheid aan een optimale aanpak van overgewicht en obesitas.

PON Nieuwsbrief

Share This