Proeftuinen Netwerk-/ketenaanpak Overgewicht en Obesitas Volwassenen

Proeftuinen

Het landelijk basismodel, inclusief implementatiedocument wordt ontwikkeld op basis van ervaringen in meerdere proeftuinen. De gemeente Rotterdam is koplopergemeente en past, met ondersteuning van het PON, de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht aan naar een model voor volwassenen op basis van ervaringen in meerdere Rotterdamse proeftuinen. Dit Rotterdamse model vormt vervolgens uitgangspunt voor proeftuinen in 3-6 andere gemeenten.

Het landelijk basismodel geeft handvatten aan gemeenten om zelf een netwerk-/ketenaanpak overgewicht en obesitas voor volwassenen op te zetten. Daarom is het belangrijk dat bij de ontwikkeling gemeenten betrokken worden die met elkaar een goede afspiegeling zijn van de variatie aan gemeenten die Nederland kent. Dit zorgt dat een variatie aan knelpunten én oplossingen zichtbaar wordt die ook andere Nederlandse gemeenten tegen kunnen gaan komen en kunnen helpen.

Op dit moment lopen in de gemeente Rotterdam meerdere proeftuinen. Daarnaast zijn we in gesprek met andere potentiële gemeenten. Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen abonneer je dan op de nieuwsbrief.

[bbp-login]

PON

Het PON is een koepelorganisatie van medische en paramedische beroepsverenigingen, patiëntenorganisaties, wetenschappelijke en publieke gezondheidsorganisaties en zorgverzekeraars. Het PON werkt in gezamenlijkheid aan een optimale aanpak van overgewicht en obesitas voor volwassenen.

PON Nieuwsbrief

Share This