Projectteam Herziening Richtlijn Obesitas

prof. dr. Liesbeth van Rossum

dr. Karen Freijer

PON

Het PON is een koepelorganisatie van medische en paramedische beroepsverenigingen, patiëntenorganisaties, wetenschappelijke en publieke gezondheidsorganisaties en zorgverzekeraars. Het PON werkt in gezamenlijkheid aan een optimale aanpak van overgewicht en obesitas.

PON Nieuwsbrief

Share This