Richtlijnen & informatie

PON

Het PON is een koepelorganisatie van medische en paramedische beroepsverenigingen, patiƫntenorganisaties, wetenschappelijke en publieke gezondheidsorganisaties en zorgverzekeraars. Het PON werkt in gezamenlijkheid aan een optimale aanpak van overgewicht en obesitas voor volwassenen.

Contact

(Penvoerder PON)

Nederlandse Vereniging van Diƫtisten
t.a.v. Partnerschap Overgewicht Nederland
De Molen 93
3995 AW HOUTEN

contactformulier

PON Nieuwsbrief