Beïnvloedende factoren en aanpak overgewicht en obesitas bij volwassenen

Op deze pagina is informatie te vinden over een aanpak voor overgewicht en obesitas bij volwassenen. Deze aanpak is bedoeld voor professionals: medici, paramedici en andere hulpverleners uit het (para)medisch domein en sociaal domein. Volwassenen met overgewicht en obesitas die zelf aan de slag willen, kunnen op de website van Stichting Over Gewicht meer informatie vinden. Daarnaast is onderaan deze pagina informatie te vinden over de relatie tussen Covid-19, het immuunsysteem en overgewicht en obesitas.

Door het PON is, in samenwerking met diverse gemeenten, het ‘Basismodel Netwerkaanpak voor volwassenen met overgewicht en obesitas’ ontwikkeld. Op de website www.aanpakovergewicht.nl is dit basismodel te vinden alsook diverse andere tools die kunnen helpen bij het opzetten van een netwerkaanpak. 

Bekijk hiernaast de casuïstiekbespreking door prof. dr. Liesbeth van Rossum. 

Aanpak van overgewicht en obesitas bij volwassenen

Niet alleen een ongezonde leefstijl kan overgewicht* of obesitas veroorzaken, maar ook andere oorzaken en bijdragende factoren spelen vaak een rol. Ook zijn er tal van factoren die afvallen juist tegenwerken en het overgewicht daarmee in stand houden. Deze factoren zijn grofweg te verdelen in zeven categorieën: leefstijl, sociaal economisch, psychisch, medicamenteus, hormonaal, hypothalaam, (mono)genetisch/syndromaal. Een ongezonde leefstijl is de meest voorkomende oorzaak, hoewel dit vaak in combinatie gaat met psychische, medicamenteuze en/of hormonale oorzaken. De leefstijl (letterlijke vertaling: manier van leven) kan door vele zaken worden beïnvloed zoals: schuldenproblematiek, armoede, eenzaamheid, verminderde participatie, laaggeletterdheid, etc. Ook hiermee dient rekening gehouden te worden in de aanpak van het probleem overgewicht en obesitas. In onderstaande tabel, en in de pagina’s waarnaar doorverwezen wordt bij het klikken op de onderstaande iconen, is te zien wanneer welke oorzaak (mogelijk) van toepassing is met daarbij de te nemen acties.

*Naast alle vormen van obesitas betreft het hier overgewicht i.c.m. co-morbiditeit en/of vergrote buikomvang, oftewel iedereen vanaf een matig verhoogd gewicht gerelateerd risico, zoals beschreven in de Richtlijn Overgewicht en Obesitas

Zie voor meer informatie www. behandelovergewicht.nl. Dit is een praktische vertaling van de richtlijn voor zorgprofessionals.

 

 

De relatie tussen Covid-19, het immuunsysteem en overgewicht en obesitas

Een goed werkend immuunsysteem is noodzakelijk voor het lichaam om weerstand te kunnen bieden aan virussen en bacteriën. Bij mensen met obesitas en met name teveel buikvet (zgn. appelvorm) is bekend dat het immuunsysteem chronisch hyperactief is door chronische laaggradige ontsteking. Bij infecties door virussen, zoals het SARS-CoV-2 virus, is de kans bij mensen met obesitas groter dat het immuunsysteem de benodigde extra activiteit niet aankan. Daarom is het belangrijk het immuunsysteem zo veel mogelijk te versterken. De belangrijkste leefstijlfactoren voeding, beweging, stress en slaap kunnen dit positief beïnvloeden. Het effect van leefstijlaanpassing op het immuunsysteem is al binnen een paar weken meetbaar verbeterd. Een gezonde leefstijl is overigens ook gunstig voor het immuunsysteem voor mensen zonder obesitas. 

Meer over dit onderwerp lezen? Bekijk de onderstaande (Engelstalige) literatuur:

The impact of obesity and lifestyle on the immune system and susceptibility to infections such as COVID-19

Obesity-associated T-cell and macrophage activation improve partly after a lifestyle intervention

Overige literatuur met betrekking tot obesitas:

PON

Het PON is een koepelorganisatie van medische en paramedische beroepsverenigingen, patiëntenorganisaties, wetenschappelijke en publieke gezondheidsorganisaties en zorgverzekeraars. Het PON werkt in gezamenlijkheid aan een optimale aanpak van overgewicht en obesitas en adviseert onder andere de overheid over het beleid op het gebied van overgewicht en obesitas in Nederland. 

PON Nieuwsbrief

Share This