Het Partnerschap Overgewicht Nederland kan met trots mededelen dat wij als uniek samenwerkingsverband in de aanpak van overgewicht en obesitas zijn bekroond voor een initiatief om meer aandacht te vragen voor de obesitas-pandemie tijdens Wereld Obesitasdag 2022, afgelopen 4 maart.

Achtergrond
Een bekende en belangrijke oorzaak van obesitas is ongezonde leefstijl. Maar dat is bij velen niet de enige oorzaak. Vaak spelen er ook nog andere factoren mee die zowel sociaal als medisch gebied kunnen betreffen, denk aan bijvoorbeeld stress door financiële schulden of aan medicatie die gewichtsafname kan belemmeren.

Bekroond initiatief
Om alle vooroordelen over obesitas te bestrijden, en om uit te leggen wat een complexe ziekte obesitas is, lanceerde het Partnerschap Overgewicht Nederland op Wereld Obesitasdag (4 maart 2022) een verhelderend animatiefilmpje.
In samenwerking met het Erasmus MC heeft het PON tegelijkertijd extra aandacht gevraagd voor de groeiende en chronische obesitaspandemie middels een laserprojectie op de torenhoge gevel van het Erasmus MC midden in Rotterdam. Deze gevelprojectie was van grote afstand al te zien en herinnerde eraan dat circa zeven miljoen Nederlanders met overgewicht of obesitas leven. De projectie verwees naar een social media- en websitebericht over de vele factoren die een rol kunnen spelen bij het veroorzaken of in stand houden van obesitas. Ook het nieuwe animatiefilmpje werd hier getoond. Met deze communicatie-uiting hoopte het PON om nóg meer awareness te creëren voor de complexiteit en urgentie van de ziekte obesitas.

Bekroning door EASO
Het European Association for the Study of Obesity (EASO) heeft het PON voor dit initiatief bekroond met de award ‘best collaborative project’. Het PON is dankbaar voor deze Europese bekroning voor het werk en blijft zich uiteraard inzetten voor het effectiever voorkomen en behandelen van overgewicht en obesitas. Het PON wil daarnaast ook haar dank uitspreken voor de samenwerking met al haar 19 partners, de koplopergemeenten en het Erasmus MC zonder wie dit niet mogelijk was geweest.

Winnaars van de andere rubrieken van de Wereld Obesitas Awards zijn te vinden op: https://woday.eu/grants-and-awards/2022-award-winners.

Bekijk bijbehorende informatie
Bekijk hier het artikel dat op 4 maart 2022 geplaatst is op Amazing Erasmus MC.

 

 

Acceptance speech by Liesbeth van Rossum, on behalf of PON

Laser projection Erasmus MC building

Animation overweight and obesity, created by PON

Share This