Over ons

Koepelorganisatie Partnerschap Overgewicht Nederland
Het Partnerschap Overgewicht Nederland (‘PON’) is een koepelorganisatie van medische en paramedische beroepsverenigingen, patiëntenorganisaties, wetenschappelijke en publieke gezondheidsorganisaties en zorgverzekeraars. Het PON werkt in gezamenlijkheid aan een optimale aanpak van overgewicht en obesitas en adviseert onder andere de overheid over het beleid op het gebied van overgewicht en obesitas in Nederland.

Missie 
Het PON heeft als missie een Nederland zonder overgewicht en obesitas.

Visie
De visie van PON is het streven naar het verbeteren van de aanpak van overgewicht en obesitas, waaronder een stevige verbinding tussen het sociale en medische domein; het verbeteren van de gezondheid, kwaliteit van leven en verhogen van maatschappelijke participatie van personen met overgewicht en obesitas. De vier vormen van preventie (universeel, selectief, geïndiceerd en zorggerelateerd) zijn hierbij noodzakelijke randvoorwaarden.

Kwaliteitsstandaard Obesitas als uitgangspunt
De Kwaliteitsstandaard Obesitas vormt het inhoudelijke uitgangspunt voor deze activiteiten. Deze kwaliteitsstandaard vormt een noodzakelijke stap voor het mogelijk maken van vraaggestuurde, toegankelijke, passende en bekostigde ondersteuning en zorg voor kinderen en volwassenen met álle niveaus van overgewicht en obesitas; één van de belangrijkste volksgezondheidsproblemen van onze tijd.

PON

Het PON is een koepelorganisatie van medische en paramedische beroepsverenigingen, patiëntenorganisaties, wetenschappelijke en publieke gezondheidsorganisaties en zorgverzekeraars. Het PON werkt in gezamenlijkheid aan een optimale aanpak van overgewicht en obesitas en adviseert onder andere de overheid over het beleid op het gebied van overgewicht en obesitas in Nederland. 

PON Nieuwsbrief

Share This