Learning community

Klik hier om naar de online LC omgeving te gaan.

NB. De online LC omgeving is enkel bedoeld voor projectleiders van de koplopergemeenten.

PON

Het PON is een koepelorganisatie van medische en paramedische beroepsverenigingen, patiëntenorganisaties, wetenschappelijke en publieke gezondheidsorganisaties en zorgverzekeraars. Het PON werkt in gezamenlijkheid aan een optimale aanpak van overgewicht en obesitas voor volwassenen.

PON Nieuwsbrief

Share This