Bestuur PON

Liesbeth van Rossum - PON

Prof. dr. Liesbeth van Rossum

Voorzitter PON 

Bianca Rootsaert

Dagelijks bestuur

Nederlandse Vereniging van Diëtisten

Annemieke van der Zwaan

Penvoerder

PON

Het PON is een koepelorganisatie van medische en paramedische beroepsverenigingen, patiëntenorganisaties, wetenschappelijke en publieke gezondheidsorganisaties en zorgverzekeraars. Het PON werkt in gezamenlijkheid aan een optimale aanpak van overgewicht en obesitas en adviseert onder andere de overheid over het beleid op het gebied van overgewicht en obesitas in Nederland. 

PON Nieuwsbrief

Share This