Bestuur PON

Liesbeth van Rossum - PON

Prof. dr. Liesbeth van Rossum

Voorzitter PON 

Inez van den Anker - Partnerschap Overgewicht Nederland

Inez van den Anker, BSc

Dagelijks Bestuur

Nederlandse Stichting Over Gewicht

Bianca Rootsaert

Dagelijks bestuur

Nederlandse Vereniging van Diëtisten

Annemieke van der Zwaan

Penvoerder

PON

Het PON is een koepelorganisatie van medische en paramedische beroepsverenigingen, patiëntenorganisaties, wetenschappelijke en publieke gezondheidsorganisaties en zorgverzekeraars. Het PON werkt in gezamenlijkheid aan een optimale aanpak van overgewicht en obesitas.

PON Nieuwsbrief

Share This