Bestuur PON

Liesbeth van Rossum - PON

Prof. dr. Liesbeth van Rossum

Voorzitter PON 

Inez van den Anker, BSc

Dagelijks Bestuur

Nederlandse Stichting Over Gewicht

Wineke Remijnse, BSc

Dagelijks bestuur

Nederlandse Vereniging van Diëtisten

ir. Marieke Plas

Penvoerder

PON

Het PON is een koepelorganisatie van medische en paramedische beroepsverenigingen, patiëntenorganisaties, wetenschappelijke en publieke gezondheidsorganisaties en zorgverzekeraars. Het PON werkt in gezamenlijkheid aan een optimale aanpak van overgewicht en obesitas voor volwassenen.

Contact

Postbus 5135

1410 AC Naarden (tijdelijk adres)

contactformulier

PON Nieuwsbrief