Overgewicht en leefstijl in zorgopleidingen

Vanuit het Preventie Akkoord Nederland is een subsidie door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verleent om ervoor te zorgen dat er meer aandacht komt voor overgewicht en leefstijl in zorgopleidingen met als doelstelling: “uiterlijk in 2030 dient in al het onderwijs voor (zorg- en welzijns-)professionals extra aandacht zijn voor gezonde voeding, sport- en beweging, een gezonde leefstijl en een brede blik op de achterliggende problematiek bij obesitas”. De opdracht is toegekend aan een samenwerking van 3 partijen, te weten Alliantie Voeding in de Zorg (penvoerder), Partnerschap Overgewicht Nederland en Hogeschool Utrecht. Een stuurgroep, een PON-werkgroep en een klankbordgroep die bestaan uit verschillende partijen op allerlei gebied, dragen zorg voor het behalen van de doelstellingen.

Bekijk hieronder het filmpje voor een duidelijke uitleg over dit project. Daarnaast is er meer informatie over dit project te vinden op Alliantie Voeding in de Zorg.

  Projectteam

  In het verantwoordelijke projectteam voor het project Aandacht voor Overgewicht in Zorgopleidingen vertegenwoordigt ir. Marieke Plas het PON.

  PON

  Het PON is een koepelorganisatie van medische en paramedische beroepsverenigingen, patiëntenorganisaties, wetenschappelijke en publieke gezondheidsorganisaties en zorgverzekeraars. Het PON werkt in gezamenlijkheid aan een optimale aanpak van overgewicht en obesitas en adviseert onder andere de overheid over het beleid op het gebied van overgewicht en obesitas in Nederland. 

  PON Nieuwsbrief

  Share This