De factsheet Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) – factsheet voor huisartsen bevat praktische informatie, tips en een checklist voor de huisartsenpraktijk voor de inzet van een GLI. In dit document vindt u o.a. meer informatie over:

  • Wat is een GLI?
  • Welke vergoede GLI programma’s zijn er?
  • Wat is mijn rol als huisarts hierbij?
  • Wie kan ik naar vergoede GLI programma doorverwijzen?

Tevens biedt de factsheet u een overzicht van de mogelijke extra onderliggende, bijdragende en/of in standhoudende factoren naast een ongezonde
leefstijl die gecheckt en onderdeel dienen te zijn van het behandelplan, zodat deze zo min mogelijk of geen belemmering (meer) vormen om gewichtsafname te realiseren door leefstijlinterventies bij volwassenen met overgewicht of obesitas.

Deze factsheet is opgesteld door: Partnerschap Overgewicht Nederland (PON), ministerie van VWS, RIVM, Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners & -verpleegkundigen (NVvPO), individuele huisartsen, Arts&Leefstijl en met medewerking van NHG, Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN) en Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD).

Share This