Op zaterdag 4 maart 2023 is het World Obesity Day. Het thema dit jaar is Changing perspectives: Let’s talk about obesity.

De cijfers liegen er niet om
50% van de Nederlandse volwassenen heeft overgewicht en 14% heeft obesitas. De totale kosten van overgewicht en obesitas bij volwassenen in Nederland is bijna €11.500 per volwassene met overgewicht/obesitas per jaar. Dit leidt tot een totale kostenpost voor Nederland van ruim €79 miljard per jaar.

Obesitas is niet simpel, het is complex
Niet alleen een ongezonde leefstijl kan overgewicht of obesitas veroorzaken en/of in stand houden, maar ook andere oorzaken en bijdragende factoren kunnen hierin een rol spelen. Deze factoren zijn grofweg te verdelen in zeven categorieën: leefstijl, sociaal economisch, psychisch, medicamenteus, hormonaal, hypothalaam en (mono)genetisch/syndromaal. Een ongezonde leefstijl is de meest voorkomende oorzaak, hoewel dit vaak in combinatie gaat met psychische, medicamenteuze en/of hormonale oorzaken. Leefstijl kan door vele zaken worden beïnvloed, zoals o.a.: de huidige maatschappij, schuldenproblematiek, sociaal isolement/eenzaamheid, verminderde participatie en laaggeletterdheid.

Bespreekbaar maken van obesitas
Het is van belang dat (zorg)professionals bekend zijn met de onderliggende oorzaken en bijdragende factoren van obesitas, om de juiste zorg op het juiste moment te kunnen bieden.
Het bespreekbaar maken van overgewicht of obesitas is echter niet makkelijk, niet voor de persoon met overgewicht of obesitas richting (zorg)professional en niet voor de (zorg)professional richting de persoon met overgewicht of obesitas.
Handvatten om een goede vertrouwensrelatie te bewerkstelligen, en belemmeringen om overgewicht te bespreken weg te nemen bij zowel de persoon met overgewicht of obesitas als bij de (zorg)professional, zijn hier te vinden: https://www.partnerschapovergewicht.nl/wp-content/uploads/2022/04/Praten-over-gewicht-advies-voor-zorgprofessionals.pdf 

 

Share This