Organisatie PON

Neem contact op met PON

Penvoerder/postadres

Nederlandse Vereniging van Diëtisten

t.a.v. Partnerschap Overgewicht Nederland

Gooimeer 4-15, 1411 DC Naarden (tijdelijk adres)

Postbus 5135, 1410 AC Naarden (tijdelijk adres)

info@partnerschapovergewicht.nl

Bezoekersadres

Erasmus MC

Partnerschap Overgewicht Nederland, Kamer Z-126

‘s-Gravendijkwal 200

3015 CE Rotterdam

Social media

PON

Het PON is een koepelorganisatie van medische en paramedische beroepsverenigingen, patiëntenorganisaties, wetenschappelijke en publieke gezondheidsorganisaties en zorgverzekeraars. Het PON werkt in gezamenlijkheid aan een optimale aanpak van overgewicht en obesitas voor volwassenen.

Contact

Postbus 5135

1410 AC Naarden (tijdelijk adres)

contactformulier

PON Nieuwsbrief