Organisatie PON

Neem contact op met PON

Penvoerder/postadres

Erasmus MC

T.a.v. Partnerschap Overgewicht Nederland

Kamer NA-623/624

Postbus 2040, 3000 CA Rotterdam

info@partnerschapovergewicht.nl

 

Bezoekersadres

Erasmus MC

Partnerschap Overgewicht Nederland

Kamer NA-623/624

Dr. Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam

Routebeschrijving ->

PON

Het PON is een koepelorganisatie van medische en paramedische beroepsverenigingen, patiëntenorganisaties, wetenschappelijke en publieke gezondheidsorganisaties en zorgverzekeraars. Het PON werkt in gezamenlijkheid aan een optimale aanpak van overgewicht en obesitas en adviseert onder andere de overheid over het beleid op het gebied van overgewicht en obesitas in Nederland. 

PON Nieuwsbrief

Share This