Nieuwsbrief Partnerschap Overgewicht Nederland

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op het gebied van overgewicht en obesitas bij volwassenen en de diverse projecten van het PON. 

PON

Het PON is een koepelorganisatie van medische en paramedische beroepsverenigingen, patiëntenorganisaties, wetenschappelijke en publieke gezondheidsorganisaties en zorgverzekeraars. Het PON werkt in gezamenlijkheid aan een optimale aanpak van overgewicht en obesitas voor volwassenen.

Contact

(Penvoerder PON)

Nederlandse Vereniging van Diëtisten
t.a.v. Partnerschap Overgewicht Nederland
De Molen 93
3995 AW HOUTEN

contactformulier

PON Nieuwsbrief