Aanmelden digitale nieuwsbrief

Partnerschap Overgewicht Nederland

Het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) houdt haar betrokkenen en geinteresseerden op de hoogte van haar projecten met betrekking tot preventie en het verbeteren van de zorg rondom overgewicht en obesitas bij volwassenen middels een digitale nieuwsbrief. De digitale nieuwsbrief verschijnt 4x per jaar (medio januari, april, juli en oktober) en is met name bedoeld voor zorgprofessionals, maar ook particulieren mogen zich vrij voelen om zich aan te melden voor onze nieuwsbrief.

Wil je onze nieuwsbrief ook ontvangen? Meld je dan hieronder aan en ontvang onze nieuwsbrieven voortaan automatisch in je inbox.

PON

Het PON is een koepelorganisatie van medische en paramedische beroepsverenigingen, patiëntenorganisaties, wetenschappelijke en publieke gezondheidsorganisaties en zorgverzekeraars. Het PON werkt in gezamenlijkheid aan een optimale aanpak van overgewicht en obesitas en adviseert onder andere de overheid over het beleid op het gebied van overgewicht en obesitas in Nederland. 

PON Nieuwsbrief

Share This