Op donderdag 1 december 2022 lanceert de Nederlandse Vereniging voor Overgewicht en Obesitas (NVOO) een digitaal platform voor mensen met overgewicht en obesitas. Met dit platform wil de NVOO een sterke en grote community vormen waarin iedereen, met welke vorm van overgewicht dan ook, vertegenwoordigd zal zijn.

Wie is de NVOO?
De NVOO is de eerste officieel erkende vereniging die zich inzet voor de vertegenwoordiging, belangenbehartiging en informatievoorziening van en voor mensen met overgewicht en obesitas.

Digitaal platform
Op dit moment wordt er proefgedraaid door medewerkers van de NVOO en de mensen die zich reeds aangemeld hebben voor het platform1, om ervoor te zorgen dat alle aspecten van het platform goed functioneren voor de lancering op 1 december.

Het onafhankelijke platform – met een onafhankelijk bestuur – is bedoeld voor lotgenotencontact tussen alle leden van de NVOO. Er kan advies gevraagd worden, steun bij elkaar gevonden worden en ervaringen met elkaar gedeeld worden. Tevens kan er gericht naar informatie gezocht worden. Dit kan middels de kennisbank, maar ook op het platform zelf.
Bij elke post die een deelnemer plaatst, geeft deze middels een hashtag aan waar diens post over gaat. Iemand die meer over een bepaald onderwerp wil weten kan specifiek op een bepaalde hashtag zoeken, bijvoorbeeld #bariatrie, en zo meer informatie over het onderwerp bariatrie vinden.

Moderators
Om alles in goede banen te leiden zullen er meerdere moderators op het platform aanwezig zijn die de deelnemers wegwijs zullen maken op het platform. Indien de deelnemers medische vragen stellen, zullen de moderators hen verwijzen naar de juiste zorgprofessional.

Kennisbank
Er kan door de deelnemers gebruik gemaakt worden van de kennisbank die op de website staat. In de kennisbank zijn artikelen opgenomen over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van overgewicht en obesitas.
Soms is de voorhanden zijnde informatie – voor niet-medici – erg complex omschreven. De NVOO biedt een ieder wetenschappelijke en medisch onderbouwde artikelen aan met begrijpelijke informatie.

O-buddy’s
De NVOO leden heten O-buddy’s. Een term zelf bedacht vanuit de doelgroep zelf. Een term om aan te geven dat iedereen op het platform een buddy is voor elkaar. De O-buddy’s kunnen onderling privéberichten naar elkaar sturen, om ervaringen met elkaar te delen en elkaar te steunen. Er zullen in de nabije toekomst ook O-buddy avonden georganiseerd worden.

Lancering digitaal platform
Tijdens het lanceringsfeest zullen naast ervaringsdeskundigen ook meerdere zorgprofessionals aanwezig zijn. Het is van belang dat zorgprofessionals op de hoogte zijn van het bestaan van het platform, zodat zij patiënten die aangeven lotgenotencontact te missen kunnen wijzen op het platform.

De NVOO zal een ieder welkom heten tijdens deze avond en zal het e.e.a. toelichten over het platform. Daarnaast is er ruimte om te netwerken en zal Christa Kerdijk, zelf ervaringsdeskundige, de avond muzikaal begeleiden. 

 

Aanmelden voor het lanceringsfeest kan via de volgende link: https://www.eventbrite.com/e/tickets-lanceringsfeest-nvoo-436010307567

 

 

1 Aanmelden voor het digitale platform: https://www.nvoo.nl

 

Share This