Wij zijn verheugd te mogen melden dat Antje Diertens de rol van ambassadeur van het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) gaat vervullen!

Antje heeft de afgelopen vier jaar als Tweede Kamerlid voor D66 gewerkt. Met de initiatiefnota gezonde leefstijl, waarin het belang van gezondheid en preventie benadrukt wordt, pleit(te) zij voor een integrale aanpak op het gebied van een gezonde leefomgeving, gezonde voeding, sport en bewegen. Dit sluit zeer goed aan bij de visie en de missie van het PON en wij kijken dan ook uit naar een mooie samenwerking.

Onze nieuwe ambassadeur stelt zich graag aan u voor: 

Heb je interesse om ambassadeur te worden van ons platform Partnerschap Overgewicht Nederland (PON)? Het antwoord is volmondig JA.

PON, en vooral de organisaties en mensen die aangesloten zijn bij PON, hebben al een speciaal plekje in mijn hart veroverd. Zij steunden mij bij het tot stand komen van mijn initiatiefnota “Voor een gezonde toekomst, een gezonde leefstijl”. Een nota waarin ik een appel doe op de regering om universele en gerichte preventie serieus te nemen. Op het gebied van voedselproductie, voedselconsumptie, sport en bewegen en inrichting van de leefomgeving kan nog veel ten goede veranderd worden. Maar ook onderzoek naar de oorzaak en behandeling van obesitas vind ik belangrijk. Obesitas is een complexe ziekte die veelal niet met een eenvoudige behandeling te verhelpen is.

Een gezonde leefstijl is voor mij een waardevolle ‘obsessie’. Het thema houdt mij al heel lang bezig. Schone lucht, gezond voedsel en dagelijks bewegen interesseren me enorm.  Ik herinner me dat ik, in mijn jonge jaren, een werkstuk schreef over obesitas. Toen al keek ik met verwondering naar de opkomst van de fastfoodketens en dreigende bewegingsarmoede bij kinderen. Het feit dat ik als kind leuk turnde, daar graag als verder in wilde, maar in de puberteit mijn lichaam zo veranderde dat ik voor die tak van sport te dik werd, was confronterend en deed toen fysiek en mentaal pijn. Gelukkig was ik weerbaar en had ik veel andere interesses.

Ik heb mij na mijn sportopleiding ingezet om de gehandicaptensport in Nederland verder te ontwikkelen. Een tijd van pionieren, innoveren en leren. Ik leerde ook dat, of het nu gaat om fysieke of mentale ziekten, medicatie een negatieve invloed kan hebben op je gewicht. Met negatieve consequenties voor medicijntrouw of het risico op het ontwikkelen van een negatief zelfbeeld op jonge leeftijd, door uitsluiting op school, op de sportclub, op straat, op grond van hoe je er uitziet en niet om wie je bent.

Mijn preventienota is de kers op de taart van vier jaar Tweede Kamerlidmaatschap. De urgentie om actie te ondernemen om obesitas terug te dringen, maar ook om stigma’s over mensen met obesitas te doorbreken, motiveren mij ambassadeur te worden. Het goede nieuws is dat er al stappen gezet worden om het tij te keren. Het ‘eigen schuld, dikke bult’ is wat mij betreft niet aan de orde, het gaat mij niet om een maatje meer of minder. Het gaat erom Nederland gezonder te maken. Dat kan! Ik ben blij dat PON de handen ineenslaat en met verschillenden partners opkomt voor mensen met overgewicht en obesitas en het juiste wil doen om obesitas te voorkomen. Laten we ons met ons allen inzetten voor een gezonde vitale samenleving! Daar doe ik graag aan mee.

Mijn preventienota is te lezen op mijn website:

https://antjediertens.nl/voor-een-gezonde-toekomst-initiatiefnota-gezonde-leefstijl/

Groeten,

Antje Diertens

Share This